ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กรB2B

15/02/2023

- 3900฿

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กรB2B อบรม 15 กุมภาพันธ์ 2566

 โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ     

 

หลักการและเหตุผล

             ในปัจจุบันธุรกิจผู้ผลิตวัตถุดิบ สินค้าและบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท หรือโรงงานผลิตสินค้าที่ผลิตคราวละมาก ๆ จำเป็นต้องมีบุคคลที่จะสามารถนำวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายต่อบริษัทที่จะต้องนำสินค้านั้นไปเพิ่มมูลค่าต่อ ไม่ว่าจะเป็นการนำวัตถุดิบหรือสินค้านั้นนำไปสร้างเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทลูกค้า หรือนำสินค้าที่มีปริมาณมากๆในลักษณะการขายส่ง นำไปขายบริษัทลูกค้าที่ดำเนินกิจการขายปลีกอีกต่อหนึ่ง หรือ เป็นขายขายสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทลูกค้า ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราลูกค้านี้ว่า ลูกค้าธุรกิจ แต่การขายในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีพนักงานขายที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง และต้องมีความพร้อมและน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ เพราะเป็นการขายสู่ลูกค้าการตลาดองค์กร ดังนั้นจึงทำหลักสูตรนี้มาเพื่อเตรียมพนักงานขายที่ต้องขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้มีความพร้อมเพียงพอที่จะปฎิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการขายลูกค้าธุรกิจทั้งรูปแบบการขาย และความแตกต่างระหว่างลูกค้าธุรกิจ กับลูกค้าบุคคล

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้าธุรกิจ

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนา   ศักยภาพการขายKASH

4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปักหมุดความคิดบวกต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และได้รับการ

   ปลดล็อกความคิดความเป็นไปไม่ได้ให้คิดเพื่อเติบโตอีกครั้ง

5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจจุดขายของสินค้าของบริษัทตนเองเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง

7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจการบริหารเป้าหมายยอดขายเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุเป้าในการขายลูกค้าธุรกิจ

8. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการขายจริงๆ จากการRole-Playการขาย

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.           Workshop1 : เช็คความเข้าใจการขายแบบลูกค้าธุรกิจ

2.           การขายลูกค้าธุรกิจคืออะไร?รูปแบบการขายเป็นอย่างไร ?ความแตกต่างระหว่างนักขายลูกค้าธุรกิจ และ นักขายลูกค้าบุคคล

3.           บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในฐานะนักขายลูกค้าธุรกิจ

4.           Workshop2 : การเตรียมตัวเองก่อนเข้าพบลูกค้าธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพการขายKASH

5.           ปรับทัศนคติต่อเป้าหมายชีวิตเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าธุรกิจ

6.           Workshop3: ปลดล็อกความคิด (เรื่องทัศนคติ)

7.            การหาจุดขายของสินค้าเพื่อขับเคลื่อนยอดขายธุรกิจ และWorkshop4 :FAB

8.           เสริมทักษะการขายให้พร้อมเพื่อขับเคลื่อนยอดขายลูกค้าธุรกิจ และการตอบข้อโต้แย้ง

9.          การบริหารเป้าหมายยอดขายลูกค้าธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนยอดขายให้ทะลุ 100%อย่างยั่งยืน

10.        Role Playการขายผ่านโจทย์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

พนักงานขายทุกระดับ,พนักงานขายที่ต้องขายลูกค้าธุรกิจ,ลูกค้าองค์กร  

 

ลักษณะการจัดห้องอบรม   จัดที่นั่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใช้โต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเข้าหากัน 4วงก็ได้

วิธีการอบรม              การบรรยาย การทำWorkshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด Workshop

                                 ทั้งIn house & Online In house training

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
15/02/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
15/02/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ