ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล

November 9

- 3500฿

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล อบรม 9 พฤศจิกายน 2566

 

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค)

 

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว เอกสาร PDF นั้นส่งไปให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่ต้องการ ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบ PDF นั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF ธรรมดา เช่น จัดทำแบบฟอร์ม, การเซ็นต์เอกสาร, ติดตามส่งผ่าน e-mail, การประทับตรายางในเอกสารว่า Approve หรือ Reject  และป้องกันเอกสาร PDF ไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทาง Printer ได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความ Confidential หรือ Do Not Copy, การสร้างสารบัญของเอกสาร PDF เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลง PowerPoint Slide ให้เป็น PDF แล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสร้าง Effect ในเอกสาร PDF ได้ด้วย

 

นอกจากนี้ได้เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มใน PDF เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในเอกสร PDF ได้ทันที และยังสามารถ Export ข้อมูลจาก PDF มารวมไว้เป็น Database เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

   

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็น PDF
 • เพื่อให้เรียนรู้จักเทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสาร PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการค้นหาเอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว และจัดเก็บให้เป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับเอกสาร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้าง Fill แบบฟอร์มในเอกสาร PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้จักการ Export Data จาก PDF Form มาเป็น Database เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

หัวข้อเรียนรู้ :

 

เวลา                                        กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                    ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                   ทบทวนและทำความเข้าใจโปรแกรม Adobe Acrobat Pro

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เป็นเอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียว

 

การแก้ไขเอกสาร PDF

 • การ Save เอกสาร PDF ให้เป็น Word Document อย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพ JPEG การย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา
 • การ Replace บางหน้าในเอกสารด้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์
 • การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร PDF
 • การ Highlight ข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ใน Word การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
 • การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพื่อนำไปใช่ในโปรแกรมอื่นๆ

 

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.30 น.                 การสร้างระบบ Security ให้กับเอกสาร

 • การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
 • การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer

การสร้าง PDF Form

 • การแปลงเอกสารแบบฟอร์มเดิมที่ออกแบบไว้ด้วย Word หรือ Excel ให้เป็น PDF Form
 • การแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น แบบฟอร์มราชการต่างๆ ให้เป็น PDF Form
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างฟอร์มใน Acrobat เช่น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ
 • การปรับแต่งและกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือต่างๆ เช่น การเปลี่ยน Font การใส่สี การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถป้อนได้ ฯลฯ
 • การสร้างเงื่อนไขรับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในฟอร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลป้อนผิดพลาดจากที่ต้องการ เช่น การกำหนดให้บางช่องป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หรือการจำกัดค่า เช่น อายุจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ ฯลฯ
 • การสร้างแบบฟอร์มแบบมีการคำนวณ เช่น การสร้างสูตรคำนวณค่าต่างๆ ของแต่ละฟิลด์เหมือนกับ Excel เช่น การสร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่จะต้องคำนวณราคายอดรวม หรือ VAT แบบอัตโนมัติ ฯลฯ
 • การ Protect Form ไม่ให้ถูกแก้ไขได้ ให้ป้อนได้เพียงอย่างเดียว

 

การส่ง Form ไปให้ผู้อื่นใช้งาน

 • การส่ง Form ไปพร้อมกับอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งานเพียงแค่มีโปรแกรม Acrobat Reader เท่านั้น
 • การส่ง Form โดยสร้างเป็นลิงก์เพื่อไปเปิด Form ที่อยู่ใน Network Drive ขึ้นมาใช้งาน
 • การส่ง Form เพื่อเก็บเข้าไปใน Excel โดยตรง

 

การรวบรวมข้อมูลจาก Form

 • การรวบรวมข้อมูล Form จากอีเมล์ที่ส่งกลับมา
 • การรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ที่เก็บข้อมูลใน Network Drive โดยไม่ต้องรับอีเมล์จากผู้ใช้
 • การ Export ข้อมูลของทุกฟอร์มที่รับเข้ามาให้ถูกเก็บเป็น Excel Database เพื่อนำไปประมวลผลต่อ
 • การ Track ดูว่ามีผู้รับเป็นใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งกลับ หรือ ตอบกลับมาแล้วกี่คน

 

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 20%

+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      80%

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 • เลขานุการ พนักงานฝ่าย Marketing หรือ Admin
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำเอกสารแบบ Electronic ภายในองค์กร
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำ E-Document ภายในองค์กร โดยการ Scan เอกสารให้เป็น PDF
 • และผู้ที่สนใจในการใช้งาน Acrobat ทุกคน

 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมต้องนำNotebook เข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรม Adobe Acrobat Pro มาเอง

 

 

วิทยากร :อาจารย์ ทิพอาภา 

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office , Adobe Acrobat

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

(ประวัติวิทยากรตามแนบ)

พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติ 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

 

 

จัดอบรม โรงเเรม สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
November 9
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
November 9
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร