ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

28/02/2023

- 2500฿

“หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อบรม 28 กุมภาพันธ์ 2566

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล”

กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารแบบเล่าเรื่อง คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้พัฒนามาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งอดีต โดยเริ่มต้นจากกการสื่อสารและการประดิษฐ์คำพูด กำหนดเนื้อเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม หากจะกล่าวว่าการสื่อสารแบบเล่าเรื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายได้ดีกว่าการสื่อสารแบบทั่วไปก็ไม่ผิดนัก นั้นก็เพราะการสื่อสารแบบมีเรื่องเล่าแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้รับฟังเกิดความสนใจ ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องได้อย่างชำนาญก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกทั้งยังสามารถสร้างสไตล์การเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเองได้

สิ่งที่จะได้รับ
“• ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางของ Story Telling เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกระบวนการของ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้
• ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากเทคนิคการเล่าเรื่องไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง
• สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง
• เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม”

หัวข้อเนื้อหา

Story Telling คืออะไร
– หลักการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารแบบ Story Telling
– แนวคิดสู่ความสำเร็จของการเล่าเรื่องที่ดีไปสู่ผู้ฟัง
– สาเหตุใหญ่ที่การเล่าเรื่องมีความสำคัญต่อการสื่อสารแบบนำเสนอ
– หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story
– กระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling
– โครงสร้าง Story Telling
– องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)
– การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง
เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling 5 เทคนิค
– การใช้ Story Telling ในวาระต่างๆ
– การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม
– การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า
“Workshop การเล่าเรื่องแบบ Story Telling
สรุปการบรรยาย

เน้นการฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเล่าเรื่อง

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/ 09.00-16.00 (ไม่รวม VAT)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
28/02/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
28/02/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ