ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร  เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Stock & Inventory Control Technique) 

February 15

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร  เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Stock & Inventory Control Technique)  อบรม 15 กุมภาพันธ์ 2567

บทนำ

        การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าและไม่น้อยจนเกินไปจนมีปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

         การนับสต็อกและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถมีสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ ครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถเติมเต็มสินค้าได้ก่อนที่สินค้าจะหมดลงได้อย่างทันเวลา และสามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าคงคลังได้ ด้วยการกระจายข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่อการประสานงานด้านข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเพิ่มยอดขายให้กับฝ่ายการตลาด ลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาให้กับฝ่ายจัดซื้อ เพิ่มความถูกต้องแม่นยำให้กับฝ่ายวางแผนการผลิต และลดเวลาการผลิตให้กับฝ่ายผลิตได้เป็นอย่างดี           

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสามารถนับสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
 2. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังให้ต่ำอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้ามากขึ้น
 4. เพื่อสามารถเติมเต็มสินค้าคงคลังได้ทันก่อนที่สินค้าจะหมดลง
 5. เพื่อลดความสูญเปล่าในกิจกรรมด้านคลังสินค้า

หัวข้อเนื้อหา   

 1. ความสำคัญของการนับสต็อกและสินค้าคงคลัง ประเภท และประโยชน์
 2. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC (ABC Analysis)
 3. การวัดรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover)
 4. การจัดวางสินค้าบนชั้นวางที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 5. เทคนิคการนับสต็อกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 6. เอกสารที่ใช้นับสต็อกและควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Documents)
 7. ดัชนีชี้วัดการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory KPIs)
 8. การติดตามและควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Monitor and Control)

ระยะเวลาอบรม           1 วัน เวลาอบรมจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, อภิปรายเชิงปฏิบัติการ, ให้คำปรึกษา

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                    – ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                    – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                                    – อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี     

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                    – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์    

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

สามารถจัดรูปเเบบ In-house Training (การอบรมภายในสถานที่) การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเองได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

 

 

Details

Date:
February 15
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
February 15
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ