ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

August 15

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล อบรม  15 สิงหาคม 2567

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

   หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล การเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ  เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่องค์กรตั้งไว้

    การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และติดตามควบคุมงาน (Controlling) ถือเป็นหน้าที่ 2 ประการสำคัญของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จและล้มเหลวขององค์กร  ดังนั้นไม่ว่าผู้บริหารจะอยู่ในระดับไหน หน่วยงานใดและองค์กรประเภทใดต่างมีความรับผิดชอบที่จะทำหน้าที่การบริหารทั้ง 2 ประการนี้ให้ลุล่วงด้วยดีและความสามารถของผู้บริหารในการทำหน้าที่ทั้ง 2 ประการนี้จะเป็นตัววัดว่าองค์กร สามารถบรรลุถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เพียงใดจะเจริญรุ่งเรืองและแข่งขันได้หรือไม่

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การวางแผน เพื่อการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด

หัวข้ออบรม

 • Planning & Assignment
 • คุณสมบัติของผู้นำที่ดี
 • เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ด้วย 6 STEP
 • การวางแผนงานโดยใช้หลัก3 D
 • 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน
 • Workshop ค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Points Of You
 • เทคนิคในการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Directing)
 • ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน เช่น เกรงใจลูกน้องไม่กล้าสั่งงาน
 • ขั้นตอนในการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • การเชื่อมโยงAction Planสู่การปฏิบัติ ด้วยการสั่งงาน

Workshop 2 : Case Study สั่งงานอย่างไรให้มีประสิทธิผล

 • ความสำคัญของการมอบหมายงาน
 • ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย
 • จิตวิทยาในการมอบหมายงาน
 • วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

Workshop วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ D I S C

 • Controlling & Monitoring
 • เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน
 • 5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน
 • เทคนิคในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation)
 • ความแตกต่างระหว่างการสั่งงานและมอบหมายงาน
 • ขั้นตอนสำคัญในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • การติดตามงานแบบเชิงรุก
 • การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน

Q&A สรุปการบรรยาย

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
August 15
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
August 15
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ