ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ (Interview & Selection Techniques)

March 23

Public Training หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ (Interview & Selection Techniques) : 23 มีนาคม 2567

 

ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างมั่นคง ด่านแรกที่สำคัญคือการสัมภาษณ์และ    คัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กรเข้าร่วมงาน แต่การสัมภาษณ์และคัดเลือกจริง อาจประสบกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น

1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน (หนังไม่ตรงปก)

2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน

3. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดีคนนี้ก็เด่นไม่รู้จะตัดสินใจเลือกคนไหนดี ?
4. ผู้มาสมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ยังไม่โดนใจ แล้วจะเลือกดีไหมหนอ ?
5. คะแนนประเมินผลการสัมภาษณ์ HR กับ Line Manager ไม่สอดคล้องและใช้ความรู้สึกในการประเมิน
หลักสูตรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า 30 ปี……….มาเป็น Public Training
พร้อมตัวอย่างคำถามเด็ดในการสัมภาณ์ Competency แบบ “เก่งงาน-เก่งคน-เก่งคิด” และแบบประเมินการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วย
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม:
  1. เสริมสร้างทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกยุค Work From Home ให้ได้พนักงานใหม่ตรงกับที่องค์กรต้องการและคาดหวัง
  2. สามารถตั้งคำถามการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ยุค Work From Home “คนเก่ง คนดีมีความเหมาะสม” ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์
  3. สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ยุค Work From Home ที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความเหมาะสมกับงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหา “หนังไม่ตรงปก”
  4. สามารถออกและทบทวนแบบประเมินผลการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วย Competency ตามตำแหน่งงานที่ประเมินขีดความสามารถผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ลดการใช้ความรู้สึกในการประเมิน
  5. สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานใหม่และค่าประสบการณ์ในการตกลงว่าจ้างได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับการบริหารค่าจ้างขององค์กร

เนื้อหาสำคัญของการอบรม (COURSE OUTLINE) :

1)  ปัญหาที่มักพบในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ และแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน (Interview & Selection Problem and Solution)

2)  เคล็ด (ไม่) ลับ…เทคนิคที่ผู้บริหารและ HR มืออาชีพใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์ยุค WFM ตั้งแต่การวางแผนการสัมภาษณ์จนถึงขั้นประเมินผลการสัมภาษณ์ (Professional Interview Techniques)

Workshop 1 : Self-assessment การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

3)  วิธีการและเทคนิคการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เจาะลึกเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Techniques ยุค WFM

4)  วิธีการและเทคนิคการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงานระดับพนักงานถึงผู้บริหาร ด้วย 3 Know ยุค WFM (Interview Tricks)

     Workshop 2  :  ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์ตัวจริงของผู้สมัครแบบ 3 Know

Workshop 3 : Role play สัมภาษณ์งานเจาะลึกเชิงพฤติกรรมการทำงานด้วย ST-A-R และ 3 Know

5)  เครื่องมือที่ใช้การสัมภาษณ์ให้ได้พนักงานใหม่ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร (Interview Tools)

6)  การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้สมัครด้วย Competency ให้ตรงกับตำแหน่งงาน (Interview & Selection base on Competency)

7)  ข้อผิดพลาดที่ทำให้จ้างคนผิดและตัดสินใจพลาด ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

8)  วิธีการและเทคนิคการออกแบบและทบทวนแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ยุค WFH ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (New Interview Evaluation Design)

     Workshop 4  :  ฝึกปฏิบัติออกแบบและทบทวนแบบประเมินการสัมภาษณ์ยุคใหม่ด้วย Competency

9) เทคนิคการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และบวกค่าประสบการณ์ (New Comers Wage and Plus experience)

Workshop 5 : Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และบวกค่าประสบการณ์

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

1. การบรรยายจากประสบการณ์จริงในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานใหม่มากกว่า 30 ปี

2. การจัดทำ Workshop ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

3. Role Play การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมด้วย STAR Technique และ Know

4. Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และค่าประสบการณ์

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

  • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
  • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
  • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  18  วันที่  25  กุมภาพันธ์  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนอบรม 

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ