ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

March 22

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อบรม 22 มีนาคม 2567 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยการเลือกวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การทำงานแบบออนไลน์ การทำงานแบบลดขั้นตอนบางอย่าง ทว่าสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านความกระตือรือร้น ด้านความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากความกดดัน และความจำเจของงาน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุกด้านให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency) มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปรับเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาตนเอง โดยเรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุษย์ วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถปรับตนเองให้เข้ากับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมปัจจุบันได้ พร้อมทั้งเทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เทคนิคการตั้งเป้าหมายในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจความต้องการและความแตกต่างพฤติกรรมของมนุษย์
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่และวิเคราะห์ความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายได้
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาตนเองในยุคปัจจุบัน
 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิค และวิธีการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • พนักงานทุกระดับ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  30%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 20%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม (Period)

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์

 • Change Mindset ในการทำงาน
 • หัวใจสำคัญของการพัฒนาตนเอง
 • ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้ความต้องการของมนุษย์

Workshop 1 : ปรับเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาตนเอง

Module 1 : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ (ต่อ)

 • เรียนรู้ความแตกต่างต่างมนุษย์
 • วิเคราะห์ผู้ที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยน Mind Set การพัฒนาตนเอง

Workshop2 : วิเคราะห์เป้าหมายในการทำงาน

Workshop 3 : การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง

Module 2 : การสร้างแรงจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง

 • เรียนรู้การทำงานในยุค VUCAWorld
 • เทคนิคทำงานเชิงรุกในยุค VUCA World
 • เทคนิคสร้างแรงจูงในด้านการพัฒนาตนเองด้วย 5ป
 • เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเองด้วย 3L
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย BBL

Workshop 4 : วิเคราะห์ จุดเด่น-จุดด้อย เครื่องมือพัฒนา

เทคนิคตั้งเป้าหมายด้านดารพัฒนาด้วย H-Skill & L-Skill

 • เรียนรู้เครื่องมือสำหรับพัฒนาตนเอง
 • วิเคราะห์อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง
 • สร้างความตระหนักการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
 • สรุป-ถาม-ตอบ

Workshop 5 : สร้างบุคคลต้นแบบการพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ

 

กำหนดการ  วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ (St.James Hotel) สุขุมวิท 26

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ