ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

May 22

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ อบรม 22 พฤษภาคม 2567

 

การนําเสนองานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้นต้องนําเสนอให้ได้และพูดให้เป็นจึงจะประสบความสําเร็จ    ในแวดวงธุรกิจหรือภายในองค์กรนั้นการนําเสนองานถือเป็นหัวใจสําคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้นำเสนอ สารกลาง ลูกค้า หรือ แม้กระทั่งผู้บริหารและอาจรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การนําเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้ นําเสนอจําเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนําเสนอดูเป็น ธรรมชาติ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นในทางใดทางหนึ่ง อันนําไปสู่การร่วมมือทางธุรกิจต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจที่จะนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการในการนำเสนอที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนและการจัดวางรูปแบบในการนำเสนอให้มีความพร้อม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการนำเสนอต่อยอดการใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถส่งต่อการสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างยอดเยี่ยม

 

 

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โดยให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อให้เกิดความชำนาญและได้ฝึกฝนกันทุกคน

 

 

 

 

หัวข้อสัมมนา Day1

9:00-10:30น

หลักการและแนวคิดการนำเสนอ

 • การนำเสนอ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
 • ขั้นตอนการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • องค์ประกอบของการนำเสนอที่สร้างความสำเร็จ

– บุคลิกภาพของผู้นำเสนอ (Personality)

– การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง

– แผนการนำเสนอ

 • Workshop อุปสรรคที่คุณเจอคืออะไร (ให้วิเคราะห์จุดอ่อนของตนเองที่เกิดจากการนำเสนอที่ผ่านมา เพื่อนำมาตั้งเป็นโจทย์ในการพัฒนาการนำเสนอ 3 ด้าน)

10:45-12:00น

บุคลิกภาพเสริมทักษะและศิลปะการนำเสนอ (พัฒนาตัวผู้พูด)

 • องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่ดีที่เรียกความเชื่อมั่น
 • กับดักของการนำเสนอ (Sharing อุปสรรคที่เคยเจอ)
 • เทคนิคการลดความประหม่าในการนำเสนอ

13:00-14:30น

การวางแนวทางนําเสนอที่เป็นแบบแผน

 • โครงสร้างการสื่อสารตามหลัก SMCR
 • การวิเคราะห์และวางเนื้อหาการนําเสนอ
 • เนื้อหาสำคัญและชุดข้อมูลที่ต้องใช้ในการนำเสนอ
 • เทคนิคการวางแผนนำเสนอ 3 ขั้นตอน (ด้วยการวางตาราง 9 ช่อง)
 • Workshop มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำการฝึกเทคนิคการวางแผนนำเสนอ

14:45-16:00น

การดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

 • องค์ประกอบของการนำเสนอให้น่าสนใจ กระตุ้นผู้ฟัง
 • เทคนิคการใช้สื่อเพื่อช่วยในการนำเสนอ
 • มอบหมายงาน Workshop Presentation โดยให้เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขายในวันที่ 2 โดยให้เวลากลุ่มละ 25 นาที และ Comment เพื่อนำมาปรับปรุง

 

“อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)”

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ