ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

June 25

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint) อบรม 25 มิถุนายน 2567 1 วัน 09.00-16.00

เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์
ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic)
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash Youtubeเป็นต้น
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1. รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม
• ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
• ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
2. เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ
• การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ
• การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
• เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
• เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ
• เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
• เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)
• เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video
• เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube
3. เทคนิค Tips & Tricks
• รวมคีย์ลัดที่จำเป็น
• การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
• การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ
• การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint
• การแปลงเป็นไฟล์ PDF
• การปริ้นสไลด์

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Work Shop1 :จัดเตรียมข้อมูล
Work Shop2 :การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
Work Shop3 :การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
Work Shop4 :นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 การบรรยาย 40 %
 เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ