ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า

23/02/2023

- 3900฿

หลักสูตร  เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า

วิทยากร : อ.ธวัชชัย บัววัฒน์

หลักการ/แนวความคิด :

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากปัจจัยและแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกองค์กรต่างแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เร็วขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการและเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น

แม้ว่าเป้าหมายของกิจการก็ยังคงเป็นเรื่องกำไรและความได้เปรียบในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายและซับซ้อนในการบริหารมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบริหารระดับของสต๊อกให้เพียงพอกับความต้องการในหลากหลายจุด หลายช่องทางตลอดทั้งซัพพลายเชน การมีสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการย่อมสร้างให้เกิดการไหลของสินค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการขายและเพิ่มยอดขายให้กิจการได้ แต่การมีสินค้าไม่เพียงพอและไม่ทันเวลากับความต้องการของลูกค้าส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อยอดขายและความน่าเชื่อถือของกิจการได้ แต่หากกิจการมีสินค้ามากเกินความต้องการ และเก็บไว้นานเกินไป ย่อมส่งผลให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากการจัดเก็บ สินค้าหมดอายุ เสียโอกาสจากเงินลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของความต้องการสินค้า

ดังนั้นการบริหารสต๊อกสินค้าสำหรับกิจการ ให้มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนรวมต่ำ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จได้ การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผนการสั่งซื้อ การผลิต การเติมสินค้า และการจัดการสต๊อกที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งสินค้าที่ขายเร็วและสินค้าที่ขายช้า หรือสินค้าที่ไม่ได้ขาย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในช่องทางต่างๆ คือกิจกรรมสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับการบริหารซัพพลายเชนกิจการให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกิจการที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสต๊อกสินค้า ตั้งแต่การการสั่งซื้อ การบริหารวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าที่อยู่ในหลากหลายช่องทางการจำหน่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน สร้างความตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกันในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน พร้อมทั้งมีทักษะความรู้ที่จำเป็นในการสร้างความสำเร็จ ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม:

  1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของกิจการ
  2. ตระหนักถึงความสำคัญของประสิทธิภาพในการทำงาน,และเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้
  3. เข้าใจเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการบริหารสต๊อกสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  4. พัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนของงาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

หัวข้ออบรม

9:00- 10:30
1. ความสำคัญของเป้าหมายองค์กรและการจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังปัจจุบัน
4. การมีส่วนร่วมในการทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
10:30- 12:00
5. การลดความสูญเปล่าในการทำงานให้เกิดการไหลของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
6. การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของในการบริหารสต๊อกสินค้าของกิจการ
7. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานในคลังสินค้า
13:00- 14:30

8. เทคนิค ABC และ XYZ ในการจัดการคลังสินค้า
9. การกำหนดนโยบายสต๊อกสินค้า (Inventory Model)และการสั่งซื้อ
14:30-16:00 10. การประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหาสต๊อกสินค้าของกิจการ เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการลูกค้า
11. สรุปการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
23/02/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
23/02/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ