ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด

14/02/2023

- 3500฿

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด อบรม 14 มีนาคม 2566

จัดอบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

*****เอกสาร 39 ข้อนี้ แจกให้กับสำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ

หัวข้ออบรม

ข้อ.1  การเขียนสัญญาจ้างแรงงาน (ที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้าง 6 เดือน หรือ 1 ปี )

ข้อ.2  การเขียนสัญญาจ้างทำของ (กรณีว่าจ้างนิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อผลิตสินค้าให้กับกิจการบริษัทฯ)

ข้อ.3  การเขียนสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource (เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในบริษัทฯ)

ข้อ.4  การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้า (กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource) 

ข้อ.5  การออกหนังสือเลิกจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง outsource (ในกรณีบริษัทฯบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด) 

ข้อ.6  การเขียนสัญญาค้ำประกันการทำงาน (บุคคลภายนอกค้ำประกันพนักงานเข้าทำงาน)

ข้อ.7  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลงเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น (โดยไม่ขอรับค่าล่วงเวลา)

ข้อ.8  การเขียนสัญญาเพื่อให้พนักงานชดใช้ค่าความเสียหาย (กรณีมีความเสียหายจากการทำงาน)

ข้อ.9  การเขียนสัญญากู้ยืมเงินบริษัทฯ (กรณีให้พนักงานในบริษัทฯกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย)

ข้อ.10  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลงที่ส่งพนักงาน (ไปอบรมสัมมนาหรือไปศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ)

ข้อ.11  การเขียนสัญญาบันทึกข้อตกลง (การรักษาความลับข้อมูลทางการค้าของบริษัทฯ)   

ข้อ.12  การเขียนสัญญาจ้างพนักงานประจำต้องกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการข้อห้ามและมีเงื่อนไขการจ้างงานอย่างไร..?                                             

ข้อ.13  การออกหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีกต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.14  การออกหนังสือแจ้งการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ไม่ผ่านการทดลองงานต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.15  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานไม่ผ่านการทดลองงานต้องให้เหตุผลอย่างไร..?

ข้อ.16  การออกหนังสือแจ้งการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯต้องเขียนอย่างไร..?

ข้อ.17  การออกหนังสือบันทึกข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิบัติงานต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.18  การออกหนังสือบันทึกข้อตกลงให้ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัทฯต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.19  การออกระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงานสาย ต้องแจ้ง ต้องลาในเวลามาทำงานสายอย่างไร..?

ข้อ.20  การออกระเบียบปฏิบัติการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ต้องมีข้อกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.21  การออกระเบียบปฏิบัติการลากิจ ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.22  การออกระเบียบปฏิบัติการลาพักผ่อน ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.23  การออกระเบียบปฏิบัติการลาป่วย ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานลางานอย่างไร..?

ข้อ.24  การออกประกาศ นโยบายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ต้องมีข้อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติอย่างไร..?        

ข้อ.25  การออกประกาศ กรณีพนักงานทำผิดวินัยเป็นความผิดกรณีร้ายแรง คือการปฏิบัติตนอย่างไร..?

ข้อ.26  การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานโพสต์ข้อความด่าทอนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานลงทางสื่อต่างๆ

ข้อ.27  การออกประกาศ ห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสารเสพติดประเภท กระท่อม กัญชง กัญชา สารเสพติดทุกประเภท

ข้อ.28  การออกประกาศ ห้ามมิให้พนักงานนำบุคคลภายนอกเข้ามากระทำการใดๆในบริษัทฯโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อ.29  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือตักเตือนด้วยวาจาและทำเป็นบันทึก ต้องกำหนดอย่างไร..?

ข้อ.30  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นหนังสือ ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

ข้อ.31  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องกำหนดไม่ให้ผิดซ้ำคำเตือนอย่างไร..?

ข้อ.32  การออกหนังสือลงโทษทางวินัยพักการทำงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง ต้องกำหนดความผิดอย่างไร..?

ข้อ.33  การออกหนังสือบันทึกกรณีพนักงานไม่ยินยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

ข้อ.34  การออกหนังสือแจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (ในกรณีบริษัทฯปิดงานชั่วคราว)

 

 

 

ข้อ.35  การจัดทำหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ (ต้องกำหนดให้มีเงื่อนไขในการลาออกอย่างไร..)

ข้อ.36  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (พนักงานหยุดงานมาก หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน)

ข้อ.37  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (บริษัทฯได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ)

ข้อ.38  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณี (บริษัทฯเปิดโครงการให้พนักงานเกษียณงานก่อนกำหนด)

ข้อ.39  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีพนักงานทำผิดวินัยร้ายแรง (บริษัทฯเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย)

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา : นายจ้าง – ผู้บริหารฝ่าย – บุคคลทั่วไป
 • มีตัวอย่าง : เอกสาร 39 ข้อนี้ แจกให้กับสำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนา “ ฟรี ” ทุกข้อ
 • ถาม – ตอบ – แนะนำ : ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนาฟรีตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

                                                               *********************************************

 

  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า 

            ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

  • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี
  • เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
  • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน
  • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน
  • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี
  • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
  • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานบริษัทเอกชนในเขตุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • เป็นวิทยากรอิสระให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มากกว่า 15 หลักสูตร

  ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

  ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

  ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

  ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

   

  ราคาดังกล่าว

  ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม3) อาหารเบรก 2 มื้อ

  อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

   

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

   

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
14/02/2023
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
14/02/2023
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ