ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

21/04/2023

- 3900฿

Public training หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor อ.ประกาศิต อบรม 21 เมษายน 2566

 

จากปัญหางานในองค์กรที่ต้องการหัวหน้างานที่มีเก่งและดี ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถในการจัดการงานและคนในเวลาเดียวกัน ปัญหาส่วนใหญ่ในองค์กรคือ เรามีความคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน แต่ขาดเรื่องการจัดการ การบริหาร พัฒนาคน รวมถึงการสอนงานและให้ความปรึกษา ซึ่งเป็นทักษะที่หัวหน้าต้องมีในการทำงาน

หลักสูตรหัวหน้างานมือาชีพ (The Professional Supervisor)มุ่งเน้นพัฒนา mindset ทักษะด้านการจัดการงาน การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าถึงมิติการเป็นหัวหน้าแบบมือออาชีพ สู่การเป็นผู้นำองค์กรโดยแท้จริง

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปรับMindset ให้เข้าการเป็นหัวหน้าที่ต้องจัดการมงานลาบริหารคนให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการจัดการงานระดับหัวหน้างาน เรื่องการวางแผนงาน การควบคุมงาน การติดตามผล การประเมินผลงาน ให้ได้เข้าใจจนมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะการบริหารคนโดยเข้าใจลักษณะลูกน้องแต่คนจนสามารถบริหารจัดการ ในการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการฝึกอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย
 • เกม กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการนำเสนอผลงานกลุ่ม
 • การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้(Target Participants)

 • หัวหน้างานระดับต้น
 • พนักงานที่กำลังจะได้โปรโมทเป็นหัวหน้างานระดับต้น
 • หัวหน้างานที่ต้องการทบทวนความรู้
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาด้านผู้นำ

 

ระยะเวลาการอบรม  วัน 

 • ( 00 -16.00 น.)

 

วิทยากรในการอบรม

 • อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร และ อาจารย์พิเศษ (ทั้งภาครัฐและเอกชน)

 หัวข้ออบมรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม (KEY CONTENTS)

 1. Mindset หัวหน้างานมืออาชีพ
 • Mindsetหัวหน้างานควรเป็นอย่างไร
 • การเข้าถึงปัญหาแห่งการจัดการงานมีอะไรบ้าง
 • การเข้าถึงปัญหาแห่งการจัดการลูกน้อง
 • แนวทางในการจัดการของระดับหัวหน้างาน
 • บทบาทหัวหน้างานและผู้นำทีมประสิทธิภาพ
 • คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 • WORKSHOP การเข้าถึงความเป็นหัวหน้างาน
 1. การบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการใช้ SWOT analysis
  • แนวทางการบริหารงาน (PDCA) PLAN DO CHECK ACT
  • จิตวิทยาและเทคนิคการควบคุมงานระดับหัวหน้างาน
  • WORKSHOP การจัดการงานโดย PDCA
 2. การบริหารจัดการลูกน้องให้ได้ทั้งงานและใจ
 • แนวทางเทคนิคการเปิดใจลูกน้องให้ลุกน้องยอมรับ
 • บุคลิกภาพลูกน้อง9ประเภทในการใช้งาน
 • เทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงาน
 • WORKSHOP การใช้คนให้ตรงกับงาน
 1. แนวทางการบริหารทีมงาน (TEAMWORK)
 • แนวทางการสร้างทีมประสิทธิภาพ
 • Mindset หัวหน้างานในการมัดใจคนในทีม
 • WORKSHOP การจัดการความแตกต่าง

สถานที่จัดอบรม โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
21/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
21/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ