ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managingof Different Generations)

March 25

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations

(Supervisor and Managingof Different Generations) 25 มีนาคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การทำงานภายในองค์กรปัญหาหลักในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรที่มีความหลากหลายของช่วงวัย จึงทำให้การประสานงาน การวางแผนงาน และการทำงานร่วมกัน ย่อมเกิดความไม่เข้าใจกัน มีความขัดแย้งกัน เกิดช่องว่างระหว่างช่วงวัย ดังนั้นส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้หมดไป ต้องทำให้บุคลากรทุกคน กล้าเปิดใจ กล้ายอมรับ กล้ารับฟัง และกล้าปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อลดช่องว่างของช่วงวัย เพื่อการประสานงานและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managing of Different Generations) มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีของการทำงานต่างวัย โดยการเรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุยษ์แต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งการวิเคราะห์ต้นกำเนิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อข้อมูลมาปรับใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน การประสานงานร่วมกัน และการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเรียนรู้การดึงจุดเด่นและปรับปรุงชุดด้อยของแต่ละช่วงวัย เพื่อนำมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้านพฤติกรรมและบุคลิกที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ จุดเด่น-จุดด้อย ของมนุษย์แต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการปรับตัวในการทำงานร่วมกับมนุษย์แต่ละช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานร่วมกันได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการทำงานร่วมกัน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม (Period)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1  : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์

 • Change Mindset ในการทำงานร่วมกัน
 • หัวใจสำคัญใจของการงานร่วมกัน
 • เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างมนุษย์
 • เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างแต่ละช่วงวัย

Workshop 1 : ค้นหาแสงสว่างในการทำงาน

Module 1  : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ (ต่อ)

 • เรียนรู้พฤติกรรมของแต่ละช่วงวัย
 • เรียนรู้ จุดเด่น-จุดด้อย ของแต่ละช่วงวัย
 • เทคนิคการลดช่องว่างระหว่างช่วงวัย
 • เทคนิคการดึงศักยภาพของแต่ละช่วงวัย

Workshop 2 : เปิด ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมในการทำงาน

Module 2  : เทคนิคการทำงานร่วมกัน

 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม
 • เทคนิคการทำงานร่วมกันในยุคปัจจุบัน
 • เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกัน
 • เทคนิคการสื่อสารแบบเผชิญหน้าในการทำงานร่วมกัน

Workshop 3 : ลด ละ เลิก เพื่อเป้าหมายร่วมกัน

Module 3  : เทคนิคการทำงานร่วมกัน (ต่อ)

 • วิเคราะห์อุปสรรค์การทำงานร่วมกันแต่ละช่วงวัย
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน
 • สร้างความตระหนักการทำงานกับมนุษย์แต่ละช่วงวัย
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : กำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน

 

กำหนดการ  วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ (St.James Hotel) สุขุมวิท 26

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining  

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
March 25
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
March 25
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ