ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations  (Supervisor and Managing of Different Generations)

January 31

- 3900฿

เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations  (Supervisor and Managing of Different Generations) อบรม 31 มกราคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การทำงานภายในองค์กรปัญหาหลักในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรที่มีความหลากหลายของช่วงวัย จึงทำให้การประสานงาน การวางแผนงาน และการทำงานร่วมกัน ย่อมเกิดความไม่เข้าใจกัน มีความขัดแย้งกัน เกิดช่องว่างระหว่างช่วงวัย ดังนั้นส่วนสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้หมดไป ต้องทำให้บุคลากรทุกคน กล้าเปิดใจ กล้ายอมรับ กล้ารับฟัง และกล้าปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อลดช่องว่างของช่วงวัย เพื่อการประสานงานและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารคนต่าง Generations (Supervisor and Managing of Different Generations) มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีของการทำงานต่างวัย โดยการเรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างของมนุยษ์แต่ละช่วงวัย พร้อมทั้งการวิเคราะห์ต้นกำเนิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย เพื่อข้อมูลมาปรับใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน การประสานงานร่วมกัน และการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเรียนรู้การดึงจุดเด่นและปรับปรุงชุดด้อยของแต่ละช่วงวัย เพื่อนำมาปรับใช้ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้านพฤติกรรมและบุคลิกที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละช่วงวัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ จุดเด่น-จุดด้อย ของมนุษย์แต่ละช่วงวัยได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการปรับตัวในการทำงานร่วมกับมนุษย์แต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และเทคนิคไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาจากการทำงานร่วมกันได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านทักษะการทำงานร่วมกัน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

รายละเอียดการดำเนิน (Training Period)

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
 

 

09.00–10.30 น.

Module 1  : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์

·        Change Mindset ในการทำงานร่วมกัน

·        หัวใจสำคัญใจของการงานร่วมกัน

·        เรียนรู้ความต้องการและความแตกต่างมนุษย์

·        เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างแต่ละช่วงวัย

Workshop 1 : ค้นหาแสงสว่างในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

กิจกรรม Workshop

10.30–10.45 น. พักเบรก
 

 

10.45–12.00 น.

Module 1  : เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ (ต่อ)

·        เรียนรู้พฤติกรรมของแต่ละช่วงวัย

·        เรียนรู้ จุดเด่น-จุดด้อย ของแต่ละช่วงวัย

·        เทคนิคการลดช่องว่างระหว่างช่วงวัย

·        เทคนิคการดึงศักยภาพของแต่ละช่วงวัย

Workshop 2 : เปิด ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมในการทำงาน

12.00–13.00 น. พักเที่ยง
 

 

13.00–14.30 น.

Module 2  : เทคนิคการทำงานร่วมกัน

·        เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม

·        เทคนิคการทำงานร่วมกันในยุคปัจจุบัน

·        เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกัน

·        เรียนรู้การสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกัน

·        เทคนิคการสื่อสารแบบเผชิญหน้าในการทำงานร่วมกัน

Workshop 3 : ลด ละ เลิก เพื่อเป้าหมายร่วมกัน

14.30–14.45 น. พักเบรก
 

14.45–16.00 น.

Module 3  : เทคนิคการทำงานร่วมกัน (ต่อ)

·        วิเคราะห์อุปสรรค์การทำงานร่วมกันแต่ละช่วงวัย

·        เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน

·        สร้างความตระหนักการทำงานกับมนุษย์แต่ละช่วงวัย

·        สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : กำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

ราคา อบรมโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
January 31
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
January 31
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ