ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร : ภาวะผู้นำ การบริหารคนสำหรับหัวหน้าระดับสูงของทีม Sales

April 22

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ภาวะผู้นำ การบริหารคนสำหรับหัวหน้าระดับสูงของทีม Sales 22 เมษายน 67 อ.สุกิจ

ที่มาของหลักสูตร
การบริหารคนในทีมงานขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าไม่ว่าระดับไหนในองค์กร ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป็นการช่วงชิงโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้อง มีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้าระดับสูงของทีม Sales การเตรียมและจูงใจทีมนักขายกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ และเสริมทักษะด้านภาวะผู้นำ และการบริหารคนในทีมขายทั้งระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
– ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาวะความเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้าระดับสูงของทีม Sales
– ผู้เข้าอบรมมีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารคนในทีมนักขายทั้งระบบได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝน
– ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขายของทีมนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.00 น.)
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้
– ผู้นำและภาวะผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
– ทำไมถึงต้องสร้างบุคลิกภาพของภาวะผู้นำ
Workshop : Leadership – Self Problem
– วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหัวหน้างานกับผู้นำ
– ถอดรหัสคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership)
– บทบาทที่สำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– การพัฒนาภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ
– คุณสมบัติพิเศษของผู้นำยุคใหม่
– สุดยอดผู้นำยุคใหม่ (การเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่ )
– เทคนิคการบริหารคนของทีมขายพัฒนาความสามารถ ถูกคน ถูกงาน
(Put the right man into the right job)
– การประชุมทีมนักขายแบ่งปันประสบการณ์เพื่อยกระดับงานขาย
– การสร้างแรงบันดาลใจและปลุกเร้าให้มีความมุ่งมั่นงานขาย
– การช่วยเหลือ และการแก้ปัญหาให้กับลูกน้องด้วยระบบ Sales Clinic
– เทคนิคการติดตาม และประเมินผลงานการขายของทีมนักขาย
– กลยุทธ์การตั้ง KPI การขายแบบมีมาตรฐาน มีความชัดเจนวัดผลได้
– Workshop : Leadership – Self Solution
– สรุป ทบทวน และตอบคำถาม

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม
– การบรรยายแบบ Active Learning
– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)
– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละหัวข้อ ทดสอบความเข้าใจ

ผู้เข้าฝึกอบรม
– หัวหน้าระดับสูงของทีม Sales ในองค์กร

วิทยากร : อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคา อบรมโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
April 22
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
April 22
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ