ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

July 9 @ 09:00 - 16:30

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory) 9 กรกฎาคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันพนักงานภายในองค์กรมีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ก้าวสู่ระดับหัวหน้างานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์ทางด้านคุณวุฒิต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีอยู่แน่นอน แต่ทว่าด้านวัยวุฒิในการบริหารงาน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานและการบริหารคน และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมได้

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory) มุ้งเน้นพัฒนาหัวหน้าให้มีทักษะผู้นำในการบริหารคน ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยการนำเทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา เพื่อให้การบริหารงานและบริหารทีมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และทักษะการทำงานร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในองค์กรได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน / ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านการตั้งเป้าหมายงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม (Period)

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
 

09.00–10.30 น.

·        ปรับ Mind การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

·        วิเคราะห์หัวหน้างานยุคเก่า vs หัวหน้างานยุคใหม่

·        เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ 6 Style

·        เทคนิคการเป็นการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

Workshop 1 : ค้นหาคุณสมบัติที่แท้จริง

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

กิจกรรม Workshop

10.30–10.45 น. พักเบรก
 

10.45–12.00 น.

·        เรียนรู้การทำงานในสภาวะปัจจุบัน

·        เทคนิคการทำงานเชิงรุกสภาวะปัจจุบัน

·        วิเคราะห์ผู้ที่มีผลต่อการทำงานในปัจจุบัน

·        เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์แบบ 360 องศา

Workshop 2 : วิเคราะห์บทบาทสำคัญผู้นำและผู้ตาม

12.00–13.00 น. พักเที่ยง
 

13.00–14.30 น.

·        เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

·        เทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดลำดับความสำคัญงาน

·        เรียนรู้คุณค่าของเวลาและเทคนิคการบริหารเวลา

·        เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5W

Workshop 3 : ตั้งเป้าหมายในการทำงานแบบเชิงรุก

14.30–14.45 น. พักเบรก
 

 

14.45–16.00 น.

Module 3  : การสร้างความสุขในการทำงาน (ต่อ)

·        เทคนิคการติดตามงานอย่างมืออาชีพ

·        เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ WIN-WIN

·        สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

·        สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : ร่วมมือร่วมใจพิชิตปัญหาร่วมกัน

Workshop 5 : ทลายกำแพงหัวหน้างานยุคใหม่

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
July 9
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
July 9
Time:
09:00 - 16:30
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ