ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

May 20

Public Training ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory) อบรม 20 พฤษภาคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันพนักงานภายในองค์กรมีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ก้าวสู่ระดับหัวหน้างานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์ทางด้านคุณวุฒิต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีอยู่แน่นอน แต่ทว่าด้านวัยวุฒิในการบริหารงาน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานและการบริหารคน และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมได้

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory) มุ้งเน้นพัฒนาหัวหน้าให้มีทักษะผู้นำในการบริหารคน ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยการนำเทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา เพื่อให้การบริหารงานและบริหารทีมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และทักษะการทำงานร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในองค์กรได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )
 • ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

   

   

   

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

  http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ