ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (Use OKRs for growth and better work)

March 5

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน

(Use OKRs for growth and better work) อบรม 5 มีนาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัญหาการทำงานเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่หัวใจสำคัญของปัญหาล้วนเกิดจาก “คน” ผู้บริหารหรือองค์กรที่มีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจดีว่า การมีระบบที่ดีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะ “คนทุกคน” จะได้ทำงานอยู่บนมาตรฐานและความเข้าใจที่ใกล้เคียงกัน ช่วยลดและหยุดปัญหาทั้งการสื่อสาร การทำงาน การประสานงานไปได้มากมาย หลายองค์กรจึงพยายามเสาะหา “ระบบ” หรือกรอบการทำงาน (Framework) รวมถึงเกณฑ์ที่ดีในการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เพื่อช่วยลดปัญหา รวมถึงจะได้รู้ว่าองค์กร หรือการทำงานในทุกวันนี้มีประสิทธิภาพมากเพียงใด

ระบบหรือ framework หนึ่งที่องค์กรระดับโลกนิยมนำไปประยุกต์ใช้ คือ OKRs เพราะดูเหมือนว่าจะช่วยตอบโจทย์ในหลายด้านของการทำงาน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ Google ที่แทบไม่มีใครไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของบริษัทนี้ ทั้งในแง่การพัฒนา และการจัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลก พวกเขาใช้ OKRs  ตั้งแต่บริษัทยังไม่ใหญ่โต จนเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในปัจจุบัน

ทุกวันนี้องค์กรชั้นนำของประเทศไทยเองก็เริ่มนำ OKRs ไปใช้กันมากขึ้น หากถามว่า องค์กรเราจะใช้ได้หรือไม่นั้น คำตอบคือเหมาะสมและปรับใช้ได้ทุกองค์กร แม้กระทั่งองค์กรไม่แสวงหากำไร เพราะที่สุดแล้วความก้าวหน้าแบบ 10 เท่า อย่างที่เขาว่ากันนั้นจะได้หรือไม่ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความท้าทายในความสามารถขององค์กรเอง แต่ต้องไม่ลืมว่า ทุกวันนี้โลกธุรกิจ และสังคมปรับตัวกันรวดเร็วเหลือเกิน การมี OKRs มาช่วย อย่างน้อยก็ไม่ทำให้องค์กรล้าหลัง หรือไร้แนวทาง และยังนำไปสู่เส้นทางที่จะก้าวต่อไปในอนาคต

                อีกข้อดีสำคัญประการหนึ่งของ OKRs คือ เป็นระบบที่ไม่กดดันพนักงาน ไม่พยายามสร้างทัศนคติแง่ลบในการทำงาน สร้างกรอบการทำงานที่ท้าทาย และวัดผลได้ หากองค์กรมีการใช้ OKRs ที่เหมาะสมและเข้าใจจริง จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นได้ สนุก ท้าทาย และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เมื่อไปถึงจุดนั้นความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจะไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไป หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นฐานให้เข้าใจในทุกส่วนของ OKRs ในแบบชีวิตจริงตามบริบทสังคมการทำงานของประเทศไทย เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ในวันข้างหน้า

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และเข้าใจต้นกำเนิด ความสำคัญของเครื่องมือ OKRs
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงพื้นฐานและหลักการของเครื่องมือ OKRs
 3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือ OKRs ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือ OKRs ไปช่วยพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและองค์กรได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาด้าน OKRs

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  50%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

 

ระยะเวลาอบรม (Period)

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Introduction to OKRs

 • เตรียมความพร้อมสู่การอบรม
 • ที่มาของเครื่องมือ OKRs ว่าคืออะไร
 • เรียนรู้ภาพรวมของเครื่องมือ OKRs
 • วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPI หรืออื่น ๆ
 • คุณสมบัติหลัก และประโยชน์สูงสุดของเครื่องมือ OKRs
 • ทำความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบพื้นฐานของเครื่องมือ OKRs
 • เรียรรู้สิ่งที่ต้องทำในการนำเครื่องมือ OKRs ไปใช้จริง

–           ขั้นตอนภาพรวม

–           การกำหนด timeline

–           ข้อสังเกตและความเข้าใจผิดในการใช้ OKRs

OKRs implementation(Workshop ฝึกปฏิบัติ)

 • การทดลองใช้ OKRs

–           การสร้าง Objective ในแต่ละระดับ

–           การสร้าง Key Result ในแต่ละระดับ

–           การมี Key Activities

–           การประเมินผล

–           แม่แบบ การนำเสนอ

–           การทำ CFR (Conversation, Feedback, Recognition)

 • สร้างความตระหนักการนำเครื่องมือ OKRs ไปปรับใช้จริง
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ