ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work)

March 7

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work) อบรม 7 มีนาคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันสูงส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ทั้งด้านการตลาด ด้านวัตถุดิบ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการ จึงทำให้ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินธุรกิจ นอกจากที่กล่าวมาทางผู้บริหารต้องเพิ่มพูนศักยภาพหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ คือ “ทรัพยากรบุคคล” ให้มีพฤติกรรมในการทำงานแบบเชิงรุกมากกว่าการทำงานแบบเชิงรับ โดยทุกฝ่ายงานต้องให้ความร่วมมือในการผลักดันการสร้างค่านิยมขององค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work) มุ่งเน้นการปรับทัศนคติในการทำงานแบบเดิมๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานใหม่ๆ เรียนรู้การตั้งเป้าหมายตนเองและตั้งเป้าหมายในการทำงาน เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมและให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

วัตถุประสงค์  (Objective)

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเชิงรุก และสร้างทัศนคติในการทำงานเชิงรุก
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งเป้าหมายตนเอง และตั้งเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อุปสรรค และค้นหาแนวทางป้องกันอุปสรรคได้อย่างถูกต้อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเทคนิคการตัดสินใจแบบเชิงรุกได้
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ นำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
  • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองด้านการทำงานเชิงรุก

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
March 7
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
March 7
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ