ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q

February 7

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q) อบรม 7 กุมภาพันธ์ 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลักของ 7Q ได้ถูกต้อง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทเคนิค 7Q ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ 7Q ไปถ่ายทอดต่อทีมงานและเพื่อร่วมงานภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • พนักงานทุกระดับชั้น
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอียด
 

 

09.00–10.30 น.

Module 1  : มุมมองการทำงาน

·       ปรับเปลี่ยนภาพจำในการทำงาน

·       เรียนรู้การทำงานในยุค VUCA World

·       เทคนิคการทำงานเชิงรุกในยุค VUCA World

·       สิ่งที่สะท้อนการทำงานในปัจจุบัน

Workshop 1 : ค้นหาประโยชน์จากการทำงานด้วย 7Q

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

กิจกรรม Workshop

10.30–10.45 น. พักเบรก
 

10.45–12.00 น.

Module 2  : หลักการพัฒนา 7Q

·       เทคนิคดึงศักยภาพ IQ เพื่อการทำงาน

·       เทคนิคการเสริมสร้าง EQ เพื่อเป้าหมาย

·       เทคนิคการเรียนรู้ AQ เพื่อความสำเร็จ

·       เทคนิคการปรับเพิ่ม MQ เพื่อความถูกต้อง

Workshop 2 : ค้นหาประโยชน์ของ 7Q

12.00–13.00 น. พักเที่ยง
 

 

13.00–14.30 น.

Module 2  : หลักการขายเพื่อเป้าหมายองค์กร

·       เทคนิคการปรับใช้ SQ เพื่อการยู่ร่วมกัน

·       เทคนิคการค้นหา CQ เพื่อสร้างต่าง

·       เทคนิคการฝึกฝน CQ เพื่อเพิ่มมูลค่า

Workshop 3 : กิจกรรมทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 7Q

14.30–14.45 น. พักเบรก
 

 

14.45–16.00 น.

Module 3 : สรุปภาพรวม

·       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการใช้ 7Q

·       ไขกุญแจสำคัญการสร้างสุดยอด TEAMWORK

·       สร้างความตระหนักด้านการพัฒนา 7Q ในการทำงาน

·       สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : สร้างต้นบุคคลแบบด้าน 7Q

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
February 7
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
February 7
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ