ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

May 23

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) อบรม 23 พฤษภาคม 2567

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก DISC

2.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

ลงทะเบียน

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

·     คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

·      เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·      การสื่อสารโดยใช้หลักSMCRF+5W

Workshop Change Your Mind

พักเบรค

·     จิตวิทยาการสื่อสาร

·      ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

·      การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

·      ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop การใช้ส่วนผสมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

พักเที่ยง

ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

·     หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

·      เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6STEP

·      การประสานงานโดยใช้หลัก 3D

·     5เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

·      ไขกุญแจการสร้างสุดยอดTEAMWORK

Workshop Mr.Coordinator

พักเบรค

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

·     การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้ 4 WINDOW

·      เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

·      สร้างCommitmentเพื่อการทำงาน

·      ถาม-ตอบ

Workshop Analysis DISC

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ