ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

June 7

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร อบรม 21 มิถุนายน 2567

 

การสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลงตนเอง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้าง Mindset ที่มีคุณภาพในการทำงานร่วมกรในองค์กรเพื่อสร้างทีมในการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และ องค์กร
 • เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น
 • เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

 

วิธีการดำเนินการ

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

วิทยากรคุณภาพ

           อ. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้เห็นคุณค่า)

เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกอบรม และศึกษาในการสร้างสำนึกและทัศนคติทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอาจารย์พิเศษสอนของมหาลัยต่างๆ มาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

 

หัวข้อหลักสูตร

1 ธรรมชาติมนุษย์ที่เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์

 • 5 ปัญหากับความคิดในชีวิต
 • MINDSET ความสำเร็จ
 • 4 เก่ง เส้นทางแห่งความสำเร็จ

 

 • การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์
 • การวิเคราะห์ตนเอง สู่การทำงาน
 • การพัฒนาด้านการควบคุมอารมณ์ตนเอง
 • MINDSET แห่งความเป็นมนุษย์สัมพันธ์

 

3 การประสานงานที่ดี สู่คุณภาพชีวิต

 • การประสานงานสู่งานประสิทธิภาพ
 • ปัญหากาสื่อสาร และ การประสานงาน
 • หลักการติดต่อสื่อสาร
 • การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

 

4 การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร

 • มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
 • กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน
 • คุณธรรมกับการอยู่ร่วมกันในองค์กร

 

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ