ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control)

04/04/2023

- 2500฿

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) 4 เม.ย.66

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

  • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%
  • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

หลักการเเละเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  – ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและควบคุมการผลิต

– ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

– หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต

– องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

– ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต

– ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

– ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)

– ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

– การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

– หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

– แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

– การลดความสูญเสียในการผลิต

10.30-10.45:  พัก 15 นาที

10.45-12.00:  – การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

– การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

– การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า

– Takt time & Cycle time

– Process time & Cycle time & Manpower

– การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

12.00-13.00:  พักเที่ยง

13.00-14.30:   – องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

– การควบคุมการผลิต (Production Control)

– องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

– วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต

– หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production

Control)

– ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00:  – กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

– การวางแผนการผลิตด้วย Production Board

– สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

– การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

– การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

– การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)

 

ระยะเวลาอบรม  1 วัน วันละจำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

– MBA Logistics Management

– Lean Production Consultant

– ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

– ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

– ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

– อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

– ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
04/04/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
04/04/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ