ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ (Cost reduction & Logistics Management)

09/05/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ (Cost reduction & Logistics Management) อบรม 9 พฤษภาคม 66

 

        ปัจจุบัน การจัดการและการบริหารองค์กรที่ดีจะต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรกระทำได้คือ ต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและให้ดีที่สุด

          ต้นทุน Logistics เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้าน Logistics จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการ Logistics ที่เป็นเลิศเท่านั้น

          การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics ที่เป็นเลิศ เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร โดยเฉพาะด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนสูง ด้วยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มผลกำไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้รู้จักกับกลยุทธ์การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics ที่เป็นเลิศว่าคืออะไร มีแนวคิดและหลักการอย่างไร มีขั้นตอนและมีเครื่องมืออะไรบ้าง รวมถึงมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกิจกรรมด้าน Logistics โดยเฉพาะด้านคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง อันจะช่วยเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ และการนำไปใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเป็นเลิศ

หัวข้อหลักสูตร      1. ความสำคัญของการลดต้นทุน Logistics หลักการ แนวคิด

  1. กลยุทธ์การลดต้นทุน Logistics ที่เป็นเลิศและประโยชน์ที่ได้รับ
  2. การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาและคลังสินค้า
  3. การลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างได้ผล
  4. การลดต้นทุนด้านจัดส่งและกระจายสินค้า
  5. เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน Logistics ให้สำเร็จอย่างเป็นเลิศ
  6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและประสิทธิภาพด้าน Logistics และการจัดการคลังสินค้า
  7. หลักการเพิ่มคุณค่าในการดำเนินงานด้าน Logistics
  8. หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement: Kaizen) และ

                           กรณีศึกษาการทำ Kaizen ภายในคลังสินค้า      

  1. การใช้เทคโนโลยีการจัดการด้าน Logistics และคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

                          ยุค Logistics 4.0 (Barcode & RFID, ระบบ WMS (Warehouse Management

                          System with Internet)          

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานด้าน

                    Logistics และคลังสินค้า

ระยะเวลา        1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร :         อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

                    – MBA Logistics & Supply Chain Management

                    – Lean Production Consultant

                    – ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

                    – ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

                    – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและ Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                    – อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและ Logistics ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

                    – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม

                      สาขา Logistics ปี พ.ศ. 2557

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

 

Details

Date:
09/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
09/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ