ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กรด้วยเทคนิค VSM (Value Stream Mapping Technique for Reduce Production Cost)

April 24 @ 09:00 - 17:00

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตทั้งองค์กรด้วยเทคนิค VSM (Value Stream Mapping Technique for Reduce Production Cost) อบรม 24 เมษายน 2567 อ.อนันต์

 

        แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการด้วยการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและทำให้ทราบภาพรวมของกระบวนการ รวมทั้งปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นเพื่อขจัดความสูญเปล่า ดังนั้น VSM จึงมักใช้จำแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าโดยนำข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (Current State) ซึ่งถูกแสดงด้วยเอกสารสำหรับกำหนดสถานะหลังจากการปรับปรุง (Future State) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นและส่งมอบคุณค่าให้กับกระบวนการถัดไปจนถึงลูกค้าสุดท้าย (Final Customer) เช่น การตอบสนองคำสั่งซื้อ การผลิต การส่งมอบ การเรียกเก็บเงินและบริการหลังการขาย เป็นต้น

       แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping (VSM)) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการ โดยทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ(Overall Process) จากมุมมองลูกค้า โดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า

วัตถุประสงค์ 1. ทำให้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการ(Overall Process) จากมุมมองลูกค้า

  1. เป็นแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
  2. ทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า
  3. ทำให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่า(Value Added (VA)) และกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า 

                   (Non Value Added (NVA)) ได้ตลอดสายการผลิตสินค้า

  1. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพกระบวนการให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เป็นกลยุทธ์ชั้นเลิศของผู้บริหารอุตสาหกรรมในการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบของ

                    การดำเนินงานทางธุรกิจ

  1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  – ความหมายของคุณค่าและแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า คุณประโยชน์

                   – ความแตกต่างระหว่างสายธารแห่งคุณค่า (VSM) และ Process Flow

                   – ความหมายของคำว่าคุณค่า (Values) และ ความสูญเปล่า (Wastes)

                   – การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (Product-Quantity Analysis)

                   – ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต (Wastes in Production)

10.30-10.45:  พัก 15 นาที

10.45-12.00:  – สัญญาลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า

                   – ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (ช่วงที่ 1)

12.00-13.00:  พักเที่ยง                  

13.00-14.30: – ขั้นตอนการเขียนแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (ช่วงที่ 2)

                  – การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าในสถานะปัจจุบัน (Current State) และการปรับปรุง

                    พัฒนาสายธารแห่งคุณค่าในอนาคต (Future State)

14.30-14.45: พัก 15 นาที

14.45-16.00: – หลักการและเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจากการ

                    วิเคราะห์ด้วยสายธารแห่งคุณค่า

                  – เทคนิคการเขียนสายธารแห่งคุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

วิทยากรอาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

             – MBA Logistics Management

             – Lean Production Consultant

             – ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

             – ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

             – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

             – อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

             – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00-16.00
พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM
หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สามารถจัดรูปเเบบ In-house Training (การอบรมภายในสถานที่) การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเองได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
April 24
Time:
09:00 - 17:00
Event Category:

Details

Date:
April 24
Time:
09:00 - 17:00
Event Category:
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ