ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership)

June 21

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership) (อบรม 21 มิ.ย.67)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ที่หัวหน้างานและลูกน้องคาดหวัง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงวิธีการแนะนำแนวทางให้ลูกน้องเป็นคนเก่ง คนดี

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เป็น “หัวหน้างานขั้นสูง” และสามารถสื่อสารกับลูกน้องได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการใช้ 4+2 เครื่องในการบริหารลูกน้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารคน บริหารตนเองในการทำงานเกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม

1. บทบาทของหัวหน้าที่มีผลต้องการพัฒนาองค์กรในอนาคต

2. สร้างแนวคิดการบริหารงานยุคใหม่ เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

3. กิจกรรม Workshop : เปลี่ยน…วิธีการบริหารงานแบบหัวหน้ายุคเก่า สร้างแนวคิดการบริหารงานยุคใหม่เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

4. ทักษะจำเป็นที่หัวหน้ายุคใหม่ทุกคนต้องมี !!!

 • ทักษะการคิด
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการวางแผน
 • ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • ทักษะอื่น ๆ

5. การสร้างกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลัก P D C A

6. Case Study วิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน และ วิธีการแก้ไข

7. เข้าใจเรื่องลูกน้องเพื่อสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

8. ประเภทลูกน้องที่มักพบในองค์กรปัจจุบัน

 • ลูกน้องสายเมาส์ ไม่เอางาน
 • ลูกน้อง ขาด ลา มาสาย
 • ลูกน้องเฉื่อยช้า ต้องค่อยกระตุ้น
 • ลูกน้องเกี่ยงงาน
 • ลูกน้องปีนเกลียว

9.การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกน้องแต่ละประเภทเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

10. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ เพื่อ เปลี่ยนพฤติกรรมลูกน้องเจ้าปัญหา

11. เทคนิคการสื่อสารกับลูกน้อง อย่างเข้าอกเข้าใจ

 • การพูดอย่างทรงพลังในฐานะ หัวหน้างานขั้นสูง – เรียนรู้ความสามารถในการพูดเพื่อสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจ ตรงประเด็น
 • การฟังอย่างเข้าใจ ครบถ้วน สมบูรณ์ – เรียนรู้ความสามารถในการฟังลูกน้องอย่างเข้าอกเข้าใจ ไม่ตีความหมายไปเอง

12. การสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นในทีม ขับเคลื่อน และ พัฒนาองค์กร

13. การสร้างแรงจูงใจ และ สร้างพลังทีม

14. การพัฒนาลูกน้องให้สามารถทำงาน “Smart”

15. สร้างรูปแบบในการบริหารงานในรูปแบบของตนเอง

16. สรุปคำถาม – คำตอบ

 

 • ค่าอบรมสัมมนา
  ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
  สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
  สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900
  1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
  2) ใบประกาศผ่านการอบรม
  3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน
 • ติดต่อสอบถาม
  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
  Line id : @Tesstraining
  Facebook : tesstrainingpage
  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
  หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ