ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)

March 11

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors) 11 มีนาคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันพนักงานภายในองค์กรมีความหลากหลายส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ก้าวสู่ระดับหัวหน้างานมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากวิเคราะห์ทางด้านคุณวุฒิต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่มีอยู่แน่นอน แต่ทว่าด้านวัยวุฒิในการบริหารงาน ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารงานและการบริหารคน และเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมได้

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)มุ้งเน้นพัฒนาหัวหน้าให้มีทักษะผู้นำในการบริหารคน ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้านการวิเคราะห์และป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยการนำเทคนิคการวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน พร้อมทั้งทักษะการทำงานแบบ Horenso ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม การสื่อสาร การปรึกษา และการรายงานข้อมุลอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยลดข้อผิดจาการทำงานและบริหารทีม เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1.     เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์งาน ทักษะการบริหารเวลา และทักษะการทำงานร่วมกัน
 2.   เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.   เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างถูกต้อง
 4.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ภายในองค์กรได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Module 1  : การปรับสมดุลภาวะผู้นำ

 • ปรับMind การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 • หัวใจสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่
 • เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ 6Style

Workshop 1 : ค้นหาคุณสมบัติที่แท้จริง

Module 2  : เตรียมความพร้อมการบริหารงาน

 • เรียนรู้การทำงานในสภาวะปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำงานเชิงรุกสภาวะปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ผู้ที่มีผลต่อการทำงานในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์งานและการจัดลำดับความสำคัญงาน

Workshop 2 : วิเคราะห์บทบาทสำคัญผู้นำและผู้ตาม

Module 3  : เตรียมความพร้อมการบริหารทีม

 • เทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้คุณค่าของเวลาและเทคนิคการบริหารเวลา
 • เทคนิคการทำงานด้วยหลักHORENSO
 • เทคนิคการทำงานด้วยหลักPDCA

Workshop 3 : ตั้งเป้าหมายในการทำงานแบบเชิงรุก

Module 4  : เตรียมความพร้อมการบริหารคน

 • กุญแจสำคัญในการทำงานเป็นทีม
 • สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : ร่วมมือร่วมใจพิชิตปัญหาร่วมกัน

Workshop 5 : ทลายกำแพงหัวหน้างานยุคใหม่

 

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ