ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

June 7

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) อบรม  7 มิถุนายน  2567

       กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenanceใน แบบตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้มากที่สุด ดังนั้นจุดตรวจสอบเครื่องจักรภายนอก จะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้มีการตรวจสอบและสามารถจับสิ่งผิดปกติ ก่อนที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายกะทันหัน (Breakdown Maintenance) รวมไปถึงการบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) และการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance)ที่สามารถบ่งบอกช่วงเวลาหรือเงื่อนไขต่าง ๆที่สำคัญในการวางแผนการบำรุงรักษาที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาตามแผนงาน(Planned Maintenance) สามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown maintenance)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) กลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรได้
 • ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)กับการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)
 • เพื่อลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักรการผลิต (Machine Downtime or Breakdown)
 • เพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างได้ผล
 • เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดของเสียลงได้

หัวข้ออบรม

 1. ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษาตามแผนงาน
 2. ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษาตามแผนงาน
 3. โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาตามแผนงาน
 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
 5. การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษาตามแผนงาน
 6. 6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance
 7. ประเมินสภาพเครื่องจักรและสำรวจสภาพปัจจุบัน
 8. ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องจักร
 9. การบริหารข้อมูลการบำรุงรักษา
 10. การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM)
 11. การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition base maintenance : CBM)
 12. ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผน

ระยะเวลาอบรม           1 วัน เวลาอบรมจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  

วิทยากร          อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, ตอบคำถาม, Workshop (Option)

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม

                                                ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                    – ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                    – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                                    – อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี     

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                    – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์    

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ