ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

09/03/2023

- 3900฿

Public Training   หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 9 มีนาคม 2566

 

หลักการและเหตุผล

ทุกๆ องค์กร และหน่งยงานต่างๆ จะมีเอกสารมากมาย หลายประเภทเป็นจำนวนมากน้อยไม่เท่ากัน เอกสารนั้นๆ มีความสำคัญต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เอกสารบางอย่างเป็นหลักฐานสำหรับการอ้างอิงในวาระ และนิติกรรมต่างๆ การบริหารจัดการระบ และวิธีการจัดระบบจัดเก็บเอกสารจะต้องใช้หลักการบริหาร  และการจัดเก็บเอกสารที่ดี มีระบบเ พื่อความสะดวก รวดเร็ว ค้นหาได้ทันเวลาไม่เกิน 3 นาทีสำหรับการใช้งาน เพื่อลดความสุญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกหลายๆ มิติ เช่น การพัฒนาคน พัฒนาระบบ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารฃานเอกสารได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานตำแหน่งๆ ที่ต้องดูแลเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร ได้อย่าเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันของการใช้งานในหน่วยงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และมีทักษะการจัดการระบบการบริหารงานเอกสารและระบบจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสำเร็จการบริหารจัดการได้เป็นรูปธรรม

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสารในหน่วยงานที่ประสิทธิภาพ
 2. การรวบรวม วิเคราะห์ แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสาร
 • ระบบการพัฒาบุคลากร
 • การกำหนดระบบที่ควนนำไปใช้
 • การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

WORKSHOP: แบ่งกลุ่มระดมความคิด สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นำมารวบรวม วิเคราะห์           แยกแยะ จัดระบบปัญหาการบริหารและจัดเก็บเอกสารให้ครบทุกมิติของสร้างระบบ

3. วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน

4.10 หมวดสากลของการจัดประเภทของการจัดเก็บเอกสารและการประยุกต์ใช้ในสำนักงาน

5.เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปธรรม

 • มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร
 • ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา
 • การใช้ระบบเทนโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล​

6. ขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

 • การวิเคราะห์เอกสารก่อนดำเนินการจัดเก็บ
 • การแยกแยะ จัดปรเภทของเอกสารตามหลักสากล
 • การจัดเรียงแฟ้มเอกสาร
 • การจัดทำดรรชนีเอกสาร/แฟ้มรายชื่อ (Index)
 • การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ ชื่อเรื่อง แยกสีกลุ่มแฟ้ม
 • การจัดระบบการยืม-การคืนเอกสารสำหรับการใช้งาน

WORKSHOP: ฝึกวิเคระห์เอกสารของตนเองอย่างน้อย 1-2 แฟ้ม สำหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร และกำหนดแผนงานพัฒนาแฟ้มเอกสารของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหใหม่ และเป็นทิศทางเดียวกัน

7. ข้อควรปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของการกำหนดอายุเอกสาร ระยะเวลาการจัดเก็บ และการสร้างระบบควบคุมการบริหารงานเอกสาร (Document System Control) ของหน่วยงาน

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด Bts อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

Details

Date:
09/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
09/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ