ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) (Customer Relationship Management)

19/05/2023

- 3900฿

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) (Customer Relationship Management) อบรม 19 พฤษภาคม 2566

หลักการและเหตุผล
บทบาทของพนักงานขายและพนักงานบริการจะไม่ไช่เพียงแค่ ขายสินค้า หรือแค่การตอบคำถามหรือรับข้อร้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดของซีอาร์เอ็ม (CRM) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management เป็นแนวทาง การสร้าง รักษา ขยาย ความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการตอบสนองความต้องการลูกค้า อย่างเจาะจงเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล บนพื้นฐานการเรียนรู้ลูกค้าจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ และการวิเคราะห์มูลค่าระยะยาวที่ได้รับจากลูกค้า
วัตถุประสงค์:
1. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิด และความสำคัญเกี่ยวกับ CRM และ การบริการ ที่จะมีผลต่อรายได้ขององค์กร
2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
3. ผู้เข้ารับการอบรมนำแนวคิดพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้า ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า การใช้กลยุทธ์ของ CRM “การสร้าง รักษา ขยาย”

หัวข้อการอบรม :
1. เรียนรู้หลักการและแนวคิด มุมมอง และความสำคัญของการบริหารสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)และการบริการต่อองค์กร
2. เรียนรู้ความเข้าใจในการใช้ ซีอาร์เอ็มในการสร้างการขาย การบริการและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
3. เรียนรู้ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
4. เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของ ซีอาร์เอ็มและความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ของ ซีอาร์เอ็ม
5. เรียนรู้องค์ประกอบของ ซีอาร์เอ็มด้วย DEAR Model
6. เรียนรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของฐานข้อมูลลูกค้า (Database) ซึ่งเป็นหัวใจของซีอาร์เอ็ม
7. เรียนรู้ข้อมูลที่ระบบซีอาร์เอ็มต้องการในการนำสู่การบริการและการขาย
8. เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ การปฏิบัติต่อลูกค้า ยุทธการมัดใจลูกค้าในจุดที่ลูกค้าสัมผัสกับองค์กรในแต่ละเหตุการณ์ (Touch Point) และข้อมูลลูกค้าที่สำคัญในการสร้าง รักษา ขยาย ฐานลูกค้าเพิ่มรายได้
9. เรียนรู้การหาลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเก่าตามแนวทางซีอาร์เอ็ม
10. เรียนรู้เทคโนโลยีของซีอาร์เอ็มที่เหมาะสมและนำไปสู่ CEM (Customer Experience Management)
สรุปการเรียนรู้เร่วมกัน ถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์กร
รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม(ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง) 40%
กิจกรรมกลุ่ม Work Shop / ฝึกปฏิบัติจริง/ กรณีศึกษาตัวอย่าง 60%
ระยะเวลาอบรม :
จำนวน 1 วัน ต่อ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Details

Date:
19/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
19/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ