ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบลีน SIX SIGMA การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

30/10/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยันจัด หลักสูตร การบริหารการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบลีน SIX SIGMA การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 30 ตุลาคม 2566

การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ  อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสูญเปล่า และลดความสูญเสียโอกาส ทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสําคัญในการผลิตรวมถึงส่งเสริม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอีกด้วย  ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบการผลิตที่ทําให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น มุ่งเน้นการกําจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม (VALUE ADDED) ให้กับสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (8 WASTES) การใช้เครื่องมือ และเทคนิค
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะในการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ มาปรับใช้ในการบริหารงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบในระดับต่างๆ ไปปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรขั้นแรกแต่ก็บรรจุเนื้อหาที่ครบถ้วนในเรื่องของ SIX SIGMA, Lean Manufacturing และเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงทั้งจากการอบรมภาค ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษา และทำแบบทดสอบ จะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี

หัวข้ออบรม

บทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรในโลกแห่งการแข่งขัน 4.0

·       แนวคิดพื้นฐานและเป้าหมายสำคัญที่สุดของการบริหารจัดการองค์กรและการผลิต

·       ภาพรวมและแก่นสำคัญของการผลิตของการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA

ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้วย  LEAN SIX SIGMA คืออะไร ?

·        LEAN SIX SIGMA  คืออะไร

 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างแบบลีน 
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมของการบริหารงานก่อสร้าง
Construction as a Manufacturing งานก่อสร้างคือระบบสายการผลิตประเภทหนึ่ง
นิยามของคำว่า ความสูญเปล่า ประสิทธิภาพ และ LEAN
ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนำระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากก่อสร้างโดยไม่ใช้ระบบลีน
อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง
Workshop : สร้างกระบวนการเอาชนะอุปสรรคและนำระบบลีนมาใช้กับงานของ

·       แนวคิดพื้นฐานของ  LEAN SIX SIGMA

แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (VVFPC) ของ LEAN MANUFATURIN

·       V – Value : การกำหนดคุณค่า

·       V- VSM-Value Stream Mapping : การกำหนดสายธารแห่งคุณค่า

·       F – Flow : การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ

·       P – Pull : การกำหนดการดึงของกระบวนการ

·       C – Continueous Improvement: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ LEAN MANUFATURIN

แนวทาง 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC) ของ Six Sigma

·       D – DEFINE : การค้นหาปัญหาและกำหนดเป้าหมาย

·       M – MEASURE : การเก็บข้อมูลให้ตรงวัตถุประสงค์

·       A – ANALYZE : การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล

·       I – IMPROVE : การกำหนดมาตรการและการดำเนินการปรับปรุง

 

   C – CONTROL : การควบคุมให้ยั่งยืน

กลยุทธ์และเครื่องมือที่สำคัญของ SIX SIGMA

ความสำคัญของกิจกรรม 5ส. และการค้นหาความสูญเปล่า (Wastes)

-Workshop การมองหาโอกาสในการปรับปรุงด้วยแนวทางของ LEAN SIX SIGMA

ประโยชน์ในการนำ LEAN  SIX SIGMA มาใช้งานเชิงปฏิบัติให้ได้ผลในองค์การ SIX SIGMA  VS. LEAN MANUFACTURING

กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (BEST PRACTICES)

สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
30/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
30/10/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ