ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การจัดการระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Poka Yoke System Management)

21/03/2023

- 3900฿

Public Training หลักสูตร การจัดการระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Poka Yoke System Management) อบรม 21 มีนาคม 2566

 

ความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้งานซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานผลิตและนำไปสู่ข้อบกพร่อง โดยทั่วไปมักจะเรียกข้อผิดพลาดในการทำงานต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งานว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาท กลไกสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทและเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิไปปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดี ถึงแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทขึ้นจะเรียกว่า Poka-yoke (การป้องกันข้อผิดพลาด) กลไกเหล่านี้จะแยกออกเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง (การหยุดทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาด การจำกัดความผิดพลาด และการแจ้งเตือนเพื่อป้องกัน) และการตรวจจับข้อบกพร่อง (การหยุดทำงานเมื่อเกิดข้อบกพร่อง การจำกัดขั้นตอนการทำงาน และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด) นอกจากนี้ยังสามารถระบุสาเหตุและกระบวนการเกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะช่วยพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำอีก โดยสรุปคือ Poka-yoke (การป้องกันข้อผิดพลาด) หมายถึงกลไกการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดีเมื่อเกิดข้อบกพร่องขึ้นแม้จะเกิดขึ้นได้ยาก และป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำอีก

ความผิดพลาดนั้นยังเกิดได้จากการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย ดังนั้นการใช้หลักการ QC (Quality Control) มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึง การควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ด้วยกระบวนการ Inspection คือกระบวนการการตรวจสอบตำหนิและจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะทำการส่งกลับไปแก้ไขหรือคัดทิ้ง จากนั้นจึงทำการบันทึกและเก็บสถิติของลักษณะรวมทั้งจำนวนผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดการบกพร่อง สำหรับนำไปวิเคราะห์สาเหตุปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วจึงทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถทำการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้มากที่สุดต่อไป เราจึงควรศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อลดความผิดพลาด รวมถึงลดของเสีย หรือสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

 

 

วัตถุประสงค์

 1. ลดความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน
 2. เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันและการตรวจจับข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจน
 3. เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิหรือของเสียเพิ่มขึ้น
 4. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีตามที่ต้องการให้มากขึ้น
 5. เพื่อเพิ่มผลิตภาพให้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต
 6. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุมคุณภาพของสินค้าตามเป้าหมายที่ต้องการ
 7. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. การลดความผิดพลาดตามหลักการ Poka-Yoke
 2. ระบบ Poka-Yoke จะควบคุมความผิดพลาดได้อย่างไร
 3. การนำหลักการ ZQC (Zero Quality Control) และ PDCA (Plan, Do, Check, Action) มาประยุกต์ใช้ให้ได้ผล
 4. Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) และองค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพ
 5. แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
 6. กรณ๊ศึกษาการลดความผิดพลาดและการควบคุมคุณภาพ

 

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การแนะนำ การให้คำปรึกษา สอบถาม

 

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบุคคล วิศวกร

 

ระยะเวลา        1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

วิทยากร          อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
21/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
21/03/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ