ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

16/01/2023

- 1500฿

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ อบรม 16 มกราคม 66 (13.00-16.00น.)

 

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 13.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

ที่มาของหลักสูตร
   ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพรวม หรือ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์  พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุและผลในภาพลึกที่ได้แจกแจงอย่างเป็นระบบ หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ  และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลอย่างเป็นระบบ จะทำให้มองเห็นภาพความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถูกทาง และนำมาใช้ต่อยอดในการทำงานเพื่อความสำเร็จที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้    ด้วยการนำไปปรับใช้กับการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1.เข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์ภาพรวมและแจกแจงได้อย่างเป็นระบบ

2.สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย

ด้วยมุมมองระยะยาวด้วยการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือแผนสำรองที่ยังไม่ชัดเจนได้

3.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิค

ที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ

  1. 4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการทำงาน นำมาใช้แก้ปัญหาในการทำงานได้

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม

– ระบบการคิดของสมอง

– การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

 การคิดเชิงวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ?

– แนวทางการคิดเชิงวิเคราะห์ที่เป็นภาพรวม

– การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง

– การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น และความเชื่อ

– การคิดเชิงตรรกะที่เป็นมากกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์

– กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity)

– เจาะลึกการคิดเชิงตรรกะที่เป็นภาพลึกแจกแจงอย่างเป็นระบบ

– เทคนิคการใช้เหตุผลเพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้ดูปังฟังขึ้น

– ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล –> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)

– เครื่องมือที่นิยมใช้เพื่อช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ

Workshop : Analytical System for Logical Thinking Solution

*สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ

 

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

– อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

– สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานทุกระดับหลายๆหน่วยงานในองค์กร

 

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
16/01/2023
Cost:
1500฿
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Details

Date:
16/01/2023
Cost:
1500฿
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ