ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel” (Control Inventory by Microsoft Excel)

April 26

เปิดรับสมัครยืนยัน หลักสูตร การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel”

(Control Inventory by Microsoft Excel) อบรม 26 เมษายน 2567

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management

26 เมษายน 2567

09.00 – 16.00 น.

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย

การควบคุมคลังสินค้าคงคลังต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมมากที่สุด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตและจัดจำหน่ายซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ซึ่งซอฟท์แวร์ของ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม เนื่องจากมีฟังค์ชั่นที่มีทรงพลังและง่ายต่อการใช้งานด้านการวิเคราะห์เพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้นคลังสินค้าจึงควรมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและมากพอรวมถึงมีเครื่องมือที่ดีเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าและบริการจัดส่งได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมากได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

3. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า

5. เพื่อทราบปริมาณสูงสุดและต่ำสุดของสินค้าคงคลังแต่ละชนิดได้อย่างหมาะสม รวมถึงจุดสั่งซื้อซ้ำเพื่อเติมเต็มสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

– การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

– การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการไหลได้อย่างรวดเร็ว

– แนวทางการจัดเก็บและการนำเสนอข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

– Workshop ทางการจัดเก็บและการนำเสนอข้อมูลสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Microsoft Excel

2. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC

– การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

– Workshop การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto ด้วย Microsoft Excel

– การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Type A, B และ C ที่เหมาะสม

– การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)

– วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

– Workshop การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลาด้วยระบบ Stock Card ด้วย Microsoft Excel

3. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

– การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

– Workshop บริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Microsoft Excel

– Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด

– Workshop การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ด้วย Microsoft Excel

– การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม

– Workshop การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม ด้วย Microsoft Excel

– การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)

– Workshop การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ด้วย Microsoft Excel

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
April 26
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
April 26
Event Category:
Website:
www.tesstraining .com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ