ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

June 11

Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)  11 มิถุนายน 2567

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION)

ในการประกอบธุรกิจใดๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย,การดำเนินธุรกิจให้บริการ ในยุคที่มีการแข่งขันกันสูง หากมีการบริหารต้นทุนที่ต่ำหรืออย่างเมาะสมก็สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี หากมีการบริหารต้นทุนที่ผิดพลาดก็อาจมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ประสบปัญหาการขาดทุน ฉะนั้นผู้บริหารหรือผู้นำจำเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างของต้นทุน การจัดลำดับของโครงสร้างของต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน (STRATEGIC COST MANAGEMENT)  รวมถึงการบริหารงาน การกำหนดราคา รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตหรือบริการเพื่อส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนในการบริหารงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (TARGET PARTICIPANTS)

 • กลุ่มผู้นำทุกระดับ หรือผู้ที่สนใจ

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (EXPECTED OF THE RESULT)

 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขัน

 

เนื้อหาการบรรยาย (KEY CONTENTS)

 • แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร
 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
 3. กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
 • เครื่องมือธุรกิจ (BUSINESS MODEL CANVAS)
 1. กลุ่มลูกค้าคุณเป็นใคร (CUSTOMER SEGMENTS)
 2. คุณจะขายอะไร (VALUE PROPOSITION)
 3. ถนนที่ใช้เดินไปหาลูกค้า (CHANNELS)
 4. ท่านใช้วิธีไหนสร้างความสัมพันธ์กลับกลุ่มคู่ค้า (CUSTOMER RELATIONSHIPS)
 5. รายได้ของคุณมาจากไหน (REVENUE STREAMS)
 6. หุ้นส่วนธุรกิจของคุณเป็นใคร (KEY PARTNERS)
 7. กิจกรรมธุรกิจของคุณคืออะไร (KEY ACTIVITIES)
 8. การบริหารจัดการทรัพยากร (KEY RESOURCES)
 9. ต้นทุนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ (COST STRUCTURE)
 • โครงสร้างของต้นทุน (COST STRUCTURE)
 1. ต้นทุนทางตรง
 2. ต้นทุนทางอ้อม
 • การคำนวณจุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ผลต่าง
 1. รายได้
 2. รายจ่าย
 3. จุดคุ้มทุน
 • การกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน
 1. เปรียบเทียบระหว่างราคา และคุณภาพ
 • การใช้เครื่องมือการบริหารต้นทุน และการประเมินผล (VALUE CHAIN, TARGET, BALANCE SCORECARD)
 1. การประเมินผลผ่าน ห่วงโซ่คุณค่า (VALUE CHAIN
 2. การประเมินผลผ่าน การตั้งเป้าหมาย (GOAL SETTING)
 3. การประเมินผลผ่าน BSC (BALANCE SCORECARD)
 • มุมมองด้านการเงิน
 • มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร
 • มุมมองด้านลูกค้า
 • มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (TIME)

 • 09.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (METHODOLOGY)

 • การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

TEL : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: INWTRAINING.SALE@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

WWW.TESSTRAINING.COM

WWW.INWTRAINING.COM

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ