ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า

17/04/2023

- 3900฿

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า 17 เมษายน  2566

บรรยาย โดย อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ที่มาของหลักสูตร

การบริหารทีมนักขาย ถือได้ว่าเป็นกระบวนการการบริหารที่หัวหน้าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และการนำไปใช้ให้มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าจะมีส่วนช่วยในการผลักดันการขายที่อยู่ในการควบคุม ให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ เป็นการช่วงชิงโอกาสในการขายได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นจะต้องมีการวางแผน มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์ คาดการณ์ ทางด้านการขาย การเตรียมและจูงใจทีมนักขายระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า การควบคุม ติดตาม และการประเมินผลตามสภาพการณ์ หรือผลงานที่เกิดขึ้นจริงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความแน่นอนหรือให้เกิดความใกล้เคียงกับการบรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรมีความต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ และเสริมทักษะด้านการบริหารทีมนักขายทั้งระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารทีมนักขายทั้งระบบ
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบริหารทีมนักขายทั้งระบบได้เป็นอย่างดี และมีความชำนาญซึ่งเกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝน
 • ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการขายของทีมนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • รู้ถึงกระบวนการทางการตลาดประกอบเป็นภาพใหญ่ เพื่อผสมผสานกับทางการขายให้สัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมายในการบริหารทีมนักขาย ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   1 วัน (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 • บทบาทสำคัญของหัวหน้างานขายที่ต้องบริหารทีมนักขาย
 • ภารกิจหลักของผู้บริหารงานขายด้านการบริหารทีมขายทั้งระบบ
 • Workshop : Sales Team Management Problem
 • เทคนิคการวางแผนงานขายแบบการตลาดเชิงรุกเพื่อพิชิตยอดขาย
 • การพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า
 • การตั้งเป้าหมายการขายเชิงการตลาดจากการวิเคราะห์การขายจริง
 • กลยุทธ์การสร้าง Sales Target Goal Setting –> Sales Planning
 • เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) รายไตรมาสจนถึงรายวัน
 • Workshop : Sales Target Goals Setting –> Sales Planning
 • การวางแผนการเตรียมอาวุธการขายเพื่อความพร้อมจริงก่อนการขาย

(พนักงาน,มาตรฐาน,Campaign,Promotion,Product,คู่แข่ง เป็นต้น)

 • การวิเคราะห์ความสามารถของทีมขายพัฒนาความสามารถ ถูกคน ถูกงาน

(Put the right man into the right job)

 • การประชุมทีมนักขายแบ่งปันประสบการณ์เพื่อยกระดับงานขาย
 • เคล็ดลับการสอนงานเป็นพี่เลี้ยงแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และหน้างาน
 • การสร้างขวัญกำลังใจจูงใจด้วยการชื่นชม ให้รางวัลและการรักษาวินัย
 • การสร้างแรงบันดาลใจและปลุกเร้าให้มีความมุ่งมั่นงานขาย
 • การช่วยเหลือ และการแก้ปัญหาให้กับลูกน้องด้วยระบบ Sales Clinic
 • เทคนิคการติดตาม และประเมินผลงานการขายของทีมนักขาย
 • กลยุทธ์การตั้ง KPI การขายแบบมีมาตรฐาน มีความชัดเจนวัดผลได้
 • Workshop : Sales Team Management Solution
 • สรุป ทบทวน และตอบคำถาม

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย การระดมความคิดเห็น  การทำแบบทดสอบ การทำแผนการขายและการตลาดประกอบเพื่อความเข้าใจในการบริหารทีมงานขาย ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และนำมาทำกิจกรรม Workshop ในรูปแบบกรณีศึกษาที่เกิดจากสถานการณ์จริง และ สรุป, ถาม,ตอบ

ผู้เข้าฝึกอบรม

 • หัวหน้างานทีมนักขายทุกระดับในองค์กร

 

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

 

Details

Date:
17/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
17/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ