โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Facebook Live)22 พ.ค. 2563

โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต J : Collaboration between Human Engineering & Robotics การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Facebook Live)

รายละเอียด

หัวข้อบรรยาย

​09.00-15.00 น.
– ระบบควบคุมของหุ่นยนต์อัตโนมัติ
– คำสั่งพื้นฐานของการควบคุม
– หลักการการยศาสตร์ ร่วมกันระหว่างคนและหุ่นยนต์
– แผนผังการวิเคราะห์การทำงานระหว่างคนและหุ่นยนต์
– กรณีศึกษา การนำหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

**หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานด้านวิศวกรรม

วิทยากร: คุณทรงธรรม หัตถา

วิธีการอบรม​: อบรมผ่าน Facebook Group (ดูสดและชมย้อนหลังได้ 10 วัน)

วันที่อบรม : 22/05/2020

ราคา : 1800

การติดต่อ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 02-619-5500 ต่อ 451-456

Email : training@ftpi.or.th

Spread the love