อบรม การสร้างธุุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อบรม การสร้างธุุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

  1. ความรู้พื้นฐานเฟรนไชส์
  2. การวางแผนกลยุทธ์
  3. การบริหารจัดการ
  4. การวางแผนการเงิน
  5. สัญญาเฟรนไชส์
  6. กลยุทธ์ทางการตลาด

หน่วยงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โพสนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมทั่วไทย เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากต้องการอบรมติดต่อทางหน่วยงานได้โดยตรง

Spread the love