หัวหน้างานยุค Disruption สู่ความสำเร็จขององค์กร “ Disruptive Leadership”03 ธ.ค. 2563

หัวหน้างานยุค Disruption สู่ความสำเร็จขององค์กร “ Disruptive Leadership”

รายละเอียด

– ค้นหา Leadership Style ในแบบคุณ ?
– รู้จุดเด่น ปรับจุดด้อย แก้ปัญหาการบริหารอย่างตรงจุด
– เรียนรู้แนวทางการพัฒนาทีมงาน และการสื่อสารในองค์กร

หัวข้ออบรม
1. ปัจจัย และผลกระทบของ Disruption
2. นิยามหัวหน้างานในแบบคุณ? เพื่อพัฒนาการบริหารคนในยุค Disruption
– เรียนรู้ 4 บุคลิกภาพ เสริมสร้างภาวะผู้นำ (DISC)
– รู้จุดเด่น ปรับจุดด้อย แก้ปัญหาการบริหารอย่างตรงจุด
3. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จากตนเองสู่ทีมงาน
4. แนวทางการพัฒนาทีมงาน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
– Re-frame: ปรับกรอบแนวคิดการทำงาน
– Re-model: ปรับแนวทางการทำงาน
– Re-locate: ปรับเปลี่ยนสายการทำงาน
– Re-skill/ Up-skill: ปรับ/เพิ่ม ทักษะการทำงาน
5. Digital Transformation กับการสื่อสารภายในองค์กร
6. Case Study หัวหน้ากับการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จ
7. Workshop

วันที่อบรม : 03/12/2020

ราคา : 5400

การติดต่อ : 063-2036767

Email : nuttayap@dharmniti.co.th

Spread the love