สัมมนาฟรี “ไซรัปอ้อยอินทรีย์วิถีไทย”

ตลาดนัดอิ่มเกษตร โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 
ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง

“ไซรัปอ้อยอินทรีย์วิถีไทย”
โดย กลุ่ม Young Smart Farmer ภาคตะวันตก (ไร่รักกาญจน์)

ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ตังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
(ลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น.)

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่https://goo.gl/forms/WPGrww5XIMfaw0f82

สอบถามเพิ่มเติม โทร.064-1020792

 

Spread the love