รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพื่อน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล 2562 ประกาศใช้แล้วเดือนพ.ค. 2563นี้ นายจ้างจึงต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ โดยทันที20 เม.ย. 2563

รู้ก่อนใคร ใช้ได้ก่อนเพื่อน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล 2562 ประกาศใช้แล้วเดือนพ.ค. 2563นี้ นายจ้างจึงต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ โดยทันที

รายละเอียด

กฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล
จะประกาศใช้แล้ว นายจ้างคุ้มครองข้อมูล
ของพนักงานในบริษัท
ของลูกค้า คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องภายนอกให้ชัดเจนและปลอดภัยแล้วหรือยัง ?

หากไม่ทำ อาจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน

หัวข้อการบรรยายหลัก
ภาพรวมของกฎหมายนี้
1. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. ข้อมูลใดที่ต้องคุ้มครอง หรือ ไม่คุ้มครอง ต่างกันอย่างไร ?
4. ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
5. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตามกฎหมายนี้ ?
2. ตัวอย่าง – Policy & Procedure ในการเก็บข้อมูลของพนักงาน ทำอย่างไร ?
3. ตัวอย่าง – Policy & Procedure ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า คู่ค้าผู้มาติดต่องาน ทำอย่างไร ?
4. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
5. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ?
6. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
7. นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
8. ลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
9. พนักงานขายลาออกแต่เอารายชื่อลูกค้าไปด้วย นายจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?
10. แจกฟรี – ตัวอย่าง Policy / Procedure / Checklist ร

แจกฟรี
1. ตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของพนักงาน + ของลูกค้า
2. ตัวอย่าง Checklist คู่มือการจัดการ
* ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง
3. หนังสือ TOP HIt พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจาะลึก 60 ประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องรู้ !!

โดยวิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
บรรยายด้วยภาษาคน..สนุก…เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้ริง

กำหนดการอบรม วันที่ 20 เม๋ษายน 2563
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท กทม.

วันที่อบรม : 20/04/2020

ราคา : 3898

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

Spread the love