ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงาน25 มิ.ย. 2563

ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงาน

รายละเอียด

หลักสูตรผู้สอนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย 2554
เป็นหลักสูตรที่สามารถให้ จป.ในหน่วยงานของท่านอบรมลูกจ้างได้เองและช่วยประหยัดงบประมาณการจ้างวิทยากรภายนอกได้
หัวข้อหลักสูตร
1.ความรู้ทั่วไปความปลอดภัย
2.กฎหมายความปลอดภัย
3.ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
4.ผู้สอนด้านความปลอดภัยกับวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5.ภาคปฏิบัติที่เข้มข้น
ในราคารสุดพิเศษที่เราอยากมอบให้พี่น้อง จป. เพื่อช่วยกันสร้างความปลอดภัย
วิทยากร
อ.พงษ์ปณต คอนทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย /จป.วิชาชีพ
อ.ภัทรกร สืบทอง วิทยากรขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิ์ฯ/ จป.วิชาชีพ

วันที่อบรม : 25/06/2020

ราคา : 4500

การติดต่อ : อ.ยอด PDCA Training Center 0949918999

Email : pdca.trainingcenter@gmail.com

Spread the love