การรับมือ COVID-19 ของไต้หวัน และเทคโนโลยี Smart Healthcare24 เม.ย. 2563

การรับมือ COVID-19 ของไต้หวัน และเทคโนโลยี Smart Healthcare

รายละเอียด

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ
“การรับมือ COVID-19 ของไต้หวัน และเทคโนโลยี Smart Healthcare”
ในช่วงวันที่ 24 เมษายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563
วิชั่นไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตสื่อดิจิทัลภาษาจีนในประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ให้จัดงานสัมนาออนไลน์ครั้งนี้ขึ้นเนื่องจากได้เห็นตระหนักถึงความร้ายแรงของโรค COVID-19 ที่ถือเป็นสถานการณ์ระดับโลกในปัจจุบัน และเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ เทคโนโลยี Smart Healthcare ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือโรค COVID-19 นี้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ เราจึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโลหะ (MIRDC) และทำการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้อำนวยการจากสาธารณสุขของรัฐบาล, โรงพยาบาล Smart Hospital, สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI), และ วิทยาลัยการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTUCPH) เพื่อมาแบ่งปันความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับโรค COVID-19 ในงานสัมมนารูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในสถานที่ปิด
หมายเหตุ:
– เข้าร่วมการสัมนาออนไลน์ผ่าน ‘Cisco WebEx Meeting’ เท่านั้น (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
– การบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://vtgo.in/coTWs01

วันที่อบรม : 24/04/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : 0952054832

Email : jk55@visionthai.net

Spread the love