การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัดสุขภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัดสุขภาพ

  • เพื่อให้นักกายภาพบำบัด มีความรู้ความเข้าใจ
  • การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
  • การสร้างโมเดลทางธุรกิจ
  • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • แผนการตลาด แผนการเงิน
  • การวางแผนภาษี

หน่วยงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โพสนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมทั่วไทย เพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น หากต้องการอบรมติดต่อทางหน่วยงานได้โดยตรง

Link เข้าเว็บไซต์

http://www.dbd.go.th/images/relation_pic/DBDhelDec.pdf

Spread the love