Leveraging Automation to Transform Your Business Process ฝ่ายจัดการอสังหาริมทรัพย์และจัดการพื้นที่ใช้สอย l Real Estate & Facilities Management

Leveraging Automation to Transform Your Business Process ฝ่ายจัดการอสังหาริมทรัพย์และจัดการพื้นที่ใช้สอย l Real Estate & Facilities Management

 

🤖 คนทำงานหนักหน่วงดั่งหุ่นยนต์ VS ให้หุ่นยนต์ช่วยคนทำงาน ‼️
แน่นอนว่าแบบหลัง พนักงานในองค์กรย่อมมีความสุขในการทำงานมากกว่า
.
เพราะ “พนักงาน” คือกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจองค์กร สู่การทำงานแบบอัตโนมัติให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยี Automation ด้วยโซลูชัน RPA สร้างซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานทุกๆ แผนก พร้อมพัฒนากระบวนการทำงานภายในธุรกิจให้ดีขึ้น
.
INETMS ร่วมกับ UiPath จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ Leveraging Automation to Transform Your Business Process สำหรับ 8 สายงาน ได้แก่
▫️ แผนกบัญชีและการเงิน
▫️ แผนกทรัพยากรบุคคล
▫️ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
▫️ ฝ่ายขนส่ง
▫️ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
▫️ แผนกกฎหมายและCompliance
▫️ ฝ่ายจัดการอสังหาริมทรัพย์และจัดการพื้นที่ใช้สอย
.
✳️ พิเศษ กับหัวข้อ How to setup COE to manage automation your organization
แนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยี Automation ใช้ในองค์กร
.
สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย
ผ่านทาง Zoom (ลิ้งค์สัมมนาออนไลน์ จะส่งให้เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
เวลา 14:00 – 14:30 น.
สนใจลงทะเบียน ได้ที่ : https://bit.ly/3lL0PfK

Spread the love