ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

รู้กฎหมาย แก้ไขปัญหาหนี้สิน ทำอย่างไรเมื่อค้างค่างวดเงินกู้-เช่าซื้อรถจนถูกฟ้อง ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดบรรยายให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่น

1 event,

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

เส้นทางสู่คุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร