Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for June 2018 › HR & Soft Skills

Calendar Month Navigation

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27
28

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

29
30

เสริมพลังผู้นำ – เพิ่มทักษะหัวหน้างาน Training by Motiva

31

เทคนิคการจูงใจเพื่อนำทีมงานอย่างได้ผล Training by Motiva

1
2
3
4
5
6

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

7
8

เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (8-9 มิ.ย.61)

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย

9
10
11
12
13
14

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (14 มิ.ย.61)

15

หลักสูตร The Boss New Era รุ่นที่ 89MPI

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (15 มิ.ย. 61)อ.ประภาภรณ์

16
17

ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ + WORKSHOP

18
19

6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับสุดยอดผู้จัดการ (19-20 มิ.ย.61)

“Design Your Life” ชีวิตออกแบบได้

20

การทำงานร่วมกันกับทุก GEN

หลักสูตร HR FOR NEW HR 2018 (20 ก.ค. 61)

21

สุดยอดการเป็นวิทยากร Train the Trainer

การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน : วันที่ 21 มิ.ย.61

Confirm จัดอบรม หลักสูตรเลขานุการ 4.0 วันที่ 21 มิถุนายน 61 นี้

22

เทคนิคการบริหารเวลา (22 มิ.ย. 61) อ.ประกาสิต

กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด

ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ

23
24
25

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)

26

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : วันที่ 26 มิ.ย.61

ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

27

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ : วันที่ 27 มิ.ย.61

28
29

รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

30

บัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 6 30 มิ.ย. 61

ด่วน! เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย ให้ได้นักวิจัยที่ชอบ (30 มิ.ย.61)

+ Export Events