ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

3 events,

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writing

หลักสูตร  การบริหารสต๊อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (Inventory Management)

-

หลักสูตร เทคนิคการขายแบบ Super Sales

0 events,

2 events,

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

1 event,

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร Mindset Change เปลี่ยนมุมมอง สร้างพลังเพื่อความสำเร็จ

7 events,

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

หลักสูตร : เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ How to Handle Customer Complaint for Service Technique

หลักสูตร สุดยอด…..เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

หลักสูตร การเขียน Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3 events,

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)