ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING

21/04/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING อบรม 21 เมษายน 2566

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน

เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานใหม่ หรือแม้แต่เรียนรู้งานใหม่ที่พนักงานไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลาย และเป็นวิธีการสอนงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวหน้างานที่จำทำหน้าที่สอนงานจะต้องรู้จักวิธีขั้นตอน และวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง

หลักสูตร การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING

เน้นการเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การเตรียมตัว เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ On The Job Training อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการสอนงาน วิธีการต่างๆนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงานปฏิบัติการ หรือพนักงานใหม่ขึ้นไป

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

MODULE 1  ; กรอบแนวคิดและความสำคัญของการสอนงาน

 • ความหมายของการสอนงาน
 • หัวหน้างานกับการสอนงงาน
 • 5 เหตุผลที่จำเป็นในการสอนงาน
 • บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนงาน
 • การสื่อสารข้อความที่จำเป็นในการสอนงาน
 • ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training
 • จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

MODULE 2  การสอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING 

 • การจัดทำแผนการสอนและการวางระบบการสอน
 • การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นในการสอน
 • Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว)
 • 5 เทคนิคที่จำเป็นของการจัดทำ OJT
 • Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)
 • ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT
 • สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ
 • เวลา หัวข้อการฝึกอบรม หมายเหตุ
  08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
  09.00 – 10.30 Module 1  : กรอบแนวคิดและความสำคัญของการสอนงานO ความหมายของการสอนงาน

  O หัวหน้างานกับการสอนงงาน

  O 5 เหตุผลที่จำเป็นในการสอนงาน

  วิทยากรบรรยายผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

  ความคิดเห็น

  10.30 – 10.45 พักเบรก
  10.45 – 12.00 O บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนงานO การสื่อสารข้อความที่จำเป็นในการสอนงาน

  O ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training

  O จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  วิทยากรบรรยายผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

  ความคิดเห็นและกิจกรรม

  work shop

  12.00 – 13.00 พักเที่ยง
  13.00 – 14.30 Module 2  ; การสอนงานแบบ On The Job Training o   การจัดทำแผนการสอนและการวางระบบการสอน

  o   การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นในการสอน

  o   Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว)

  วิทยากรบรรยายผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

  ความคิดเห็น

  14.30 – 14.45 พักเบรก
  14.45 – 16.00 o   5 เทคนิคที่จำเป็นของการจัดทำ OJTo   Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)

  o   ความสำเร็จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT

  o   สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำแนะนำ

  วิทยากรบรรยายผู้เข้าอบรมร่วมเสนอ

  ความคิดเห็นและกิจกรรม

  work shop

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติรายบุคคล และรายกลุ่ม

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน  2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
21/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Details

Date:
21/04/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ