ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

May 26

- 3500฿

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor อบรม 26 พฤษภาคม 2566

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท /20 ติด BTS อโศก
ราคาที่ 2 รูปเเบบ Public /ONSITE 09.00-16.00
ราคาท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT)
สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท สมัครั 5 ท่านเข้าอบรมได้ 6 ท่าน
ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

หลักการและเหตุผล (Introduction)
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )
เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน
เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ระดับหัวหน้างาน
ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย 40%
กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
กรณีศึกษา 10%

หัวข้อการฝึกอบรม
การบริหารตนเอง
·       บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)
·       ทักษะหัวหน้างานในการบริหารงาน (Leadership Skill)
·       การพัฒนาตนเอง (Self-Development)
การบริหารทีม
·       ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
·       การบริหารเวลา (Time Management)
·       เทคนิคการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)
Workshop  ลักษณะผู้นำในอุดมคติ

พักเบรก

การบริหารงาน
·       ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)
·       การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)
·       เทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ (Meeting Skill)
บทสรุป
·       การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving)
·       ภาพรวมทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)
·       ถาม-ตอบ
·       สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)
Workshop  การบริหารงานแบบมืออาชีพ
หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล
วิทยากร และที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร
โดยมีความเชื่อว่า “โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนต้องพร้อมปรับตัวตลอดเวลา”  เครื่องมือที่จะทำให้คนตามทันการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
ประวัติการทำงานปัจจุบัน
วิทยาอิสระ ทั้งภาครัฐและเอกชน (มากกว่า 400 องค์กร)
วิทยากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร
อาจารย์พิเศษ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 ปี

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661
Website: www.tesstraining.com
Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
May 26
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
May 26
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร