ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

July 27

- 3900฿

ยืนยันจัด ONSITE PUBLIC หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร อบรม 27 กรกฎาคม  2566

 

หลักการและเหตุผล

                  ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

                  ดังนั้นหลักสูตร Train The Trainer จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางของผู้ฝึกสอนให้มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

– ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

– ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการจัดอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

– ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

– ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา

ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer

 • คุณสมบัติของการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
 • วิเคราะห์ความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน
 • การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
 • การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่
 • Workshop การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

พักเบรก

การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

 • บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ
 • การปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ
 • Workshop การวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

พักเบรค

การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

 • 4 องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน
 • การรับรู้และขั้นตอนของการจดจำที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ
 • การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop การบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้

และการจดจำ

พักเบรก

 • การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ
 • การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน
 • การแก้ไขปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการฝึกสอน
 • การติดตามหลังการฝึกสอนและการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจ
 • สรุปการบรรยาย

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )
 • ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาทราคาดังกล่าว ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)2) ใบประกาศผ่านการอบรม3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างานติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

  http://www.tesstraining.com

Details

Date:
July 27
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
July 27
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร